Single Blog Title

This is a single blog caption
İstanbul’da Ceza Avukatı

Sağlık Avukatı ve Malpraktis Davası 2019

Sağlık Avukatı ve Malpraktis Davası

Sağlık hukuku danışmanlığı özellikle hekim veya sağlık kurumunun hatası nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü için alınması gereken önemli bir hizmettir. Sağlık açısından kişinin uğradığı zararın giderilmesi ve zarara neden olan kişilere hukuki yaptırımın uygulanması için sağlık avukatı tarafından yasal işlem başlatılması gerekmektedir. Sağlık hukuku kapsamında yapılan düzenlemelere göre yapılan yanlış uygulamalarla zarar gören kişiler;

  • Malpraktis nedeniyle tazminat davası
  • Sağlık kurumlarına açılan tazminat davaları
  • Tıp ve ilaç hukukuna ilişkin davalar

Açabilmektedir. Sağlık hukukundan doğan sorunların giderilmesi ve uğranılan zararın tazmin edilmesi için hukuk sistemimiz içinde tazminat davalarının açılması ön görülmüştür. Ancak, tedavinin yanlış uygulanması veya ihmal yüzünden ölümle sonuçlanan olaylarda ceza davası açılması da mümkündür.

Doktor veya hasta haklarının ihlal edilmesi durumunda oluşacak hukuki anlaşmazlıklar sonucunda yetkili avukatlar tarafından dava açılabilmektedir. Malpraktis yani hekim hatasından dolayı ortaya çıkan davalar için hem tedaviyi uygulayan doktora hem de sağlık kurumuna karşı dava açılabilmektedir.

Tıbbi Malpraktis Sonucu Açılan Davaların Kapsamı

Sağlık hukuku kapsamında birçok farklı nedenle dava açılabilmektedir. Genellikle hekim hatasından kaynaklanan sorunların çözümü için malpraktis nedeniyle tazminat davası açılması yaygın görülen davalar arasında yer almaktadır. Tıpta malpraktis kavramı, sağlık uygulamasının hatalı şekilde yapılması olarak tanımlanmaktadır. Hukuki açıdan bu kavrama dayalı dava açılması için avukatların bu alanda uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir. Malpraktis sadece tıp için kullanılan bir kavram değildir. Bu kavram temelde mesleğin hatalı veya yanlış uygulandığını ifade etmektedir. Bu unsurun ortaya çıkmasıyla dava açılması mümkündür.

Sağlık avukatları tarafından mahkemelere açılan davaların başında malpraktis nedeniyle tazminat davaları gelmektedir. Sağlık hukuku davaları içinde buna benzer farklı davaların görülmesi de mümkündür. Sağlık hukuku çevresinde değerlendirilen tüm konular için kişilerin bu alanda uzmanlaşmış avukatlardan destek almaları gerekmektedir. Avukat Ferhat Kule tarafından sağlık hukukuna ilişkin veilen hizmetler ve malpraktis davalarına ilişkin diğer detaylara https://ferhatkule.av.tr/ adresi üzerinden ulaşmanız mümkündür.

Sağlık hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve hakkın korunması adına sağlık kurumlarına veya tedaviyi uygulayan hekimlere karşı dava açılması mümkündür.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button