Single Blog Title

This is a single blog caption
Örgüte Silah Sağlama Suçu 2019

Örgüte Silah Sağlama Suçu

Örgüte Silah Sağlama Suçu

Terör örgütüne silah sağlama suçu, kanunen belirtilmiş olsun veya olmasın herhangi bir silahlı örgütün hukuka aykırı faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu örgüte silah desteği yapılmasına işaret etmektedir. Söz konusu örgüte silah sağlama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 315. maddesinde açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bu bağlamda “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” kapsamına alınan bu suç türünde şu fiillerin işlenmesinin suç kapsamına alındığı belirtilmektedir:

  • Örgütlere silah üretme
  • Örgütler için silah satın alma
  • Ülkeye yasa dışı yollardan silah sokma suretiyle temin etme
  • Örgütsel faaliyetler için silah nakli gerçekleştirme veya buna yeltenme
  • Örgütler için silah depolama veya saklanmasına yardımcı olma

TCK’nın ilgili maddelerinde yer alan bu ifadelere göre özel bir konumu olan örgüte silah sağlama suçundan hüküm yiyen fail, genel normlar dahilinde ele alınan örgüte yardım etme suçu nedeniyle ayrıca cezalandırılmaya tabi tutulamamaktadır.

Örgüte Silah Sağlama Suçunun Cezası

Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 315. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenen örgüte silah sağlama suçu cezası, şu şekilde belirtilmiştir:

  • Silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinde kullanılması için ve bu amaçları önceden bilerek, söz konusu örgütlere silah üretmek, silah satın almak ya da ülkeye silah sokmak fiilleriyle silah temini sağlayan, naklini gerçekleştiren veya depolamasını yapan kişi, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Örgüte Silah Sağlama Suçu Yetkili ve Görevli Mahkeme

Örgüte silah sağlama suçu şikayete tabi olan suçlar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle savcılık tarafından resen soruşturma yürütülmediğinden söz konusu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Öte yandan örgüte silah sağlama suçu dava zamanaşımı için belirlenmiş olan süre ise 15 yıldır. Örgüte silah sağlama suçunda yetkili ve görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Konuya ilişkin avukatlık desteği almak ve detaylı bilgilere danışmanlık hizmetiyle ulaşmak için https://ferhatkule.av.tr/ bağlantı adresine sahip avukatlık büromuzdan profesyonel destek alabilirsiniz. Alanında uzman avukatlarımızın desteği ile dava dosyanızı en iyi şekilde hazırlayarak muhtemel hak kayıplarının önüne geçebilirsiniz.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button