Single Blog Title

This is a single blog caption

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü Kaza Tazminatı

Anayasanın 17. Maddesinde herkesin, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu ve tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı ve herkesin yaşama hakkında sahip olduğu açık bir şekilde belirtilmektedir. Vücut bütünlüğünün ihlali kasti olarak gerçekleşebileceği gibi trafik kazalarında taksirle meydana gelebilmektedir. Ölümlü kaza tazminatı dava hakkı böylece ortaya çıkmaktadır.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü kaza tazminatı maddi tazminat cenaze giderleri için açılabilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 53. Maddesinde cenaze giderleri, ölüm kaza anında gerçekleşmedi ise tedavi masrafları ve ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kimseler tarafından maddi tazminat hakkı bulunmaktadır. Ayrıca ölen kişinin yakınları için manevi tazminat hakkı da bulunur.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten sonra kalma tazminatı ölümlü kaza tazminatı olarak değerlendirilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı ölen kişinin yaşarken destek verdiği kişiler tarafından açılmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatı mirasçılık sıfatına bağlı olmayıp destek verdiği herkes tarafından açılabilir. Desteği kaybeden kişi kişisel ilişki bazında sınırlandırılmamaktadır. Ölen kişinin eşi, kardeşleri, nişanlısı, arkadaşları, annesi veya babası olabilir. Destekten yoksun kalma tazminatı davası için kaza tarihine kadar fiilen yapılması gerekmektedir. Gelecek yardımlarda hesaba katılarak tazminat hesaplaması yapılmaktadır.

Kaza sonucu ölen kişi çalışmıyor ise eşi parasal destek yerine ev işlerine destek olmasını neden olarak göstererek yine tazminat davası açabilir. Ölümlü tazminat davalarını kapsatan destekten yoksun kalma tazminatı sadece parasal olarak düşünülmemelidir. Av. Ferhat Kule destekten yoksun kalma tazminatı davası için müvekkillerine geniş bir alanı göstermektedir. Av. Ferhat Kule ile iletişime geçerek sizde ölümlü trafik kazası davaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Ölümlü Kaza Tazminatı Zamanaşımı

Ölümlü trafik kazalarında davanın açılabilmesi için ölüm tarihinden itibaren süresi 2 yıldır. İki yıl içerisinde maddi ve manevi tazminat davası açılmaz ise hak kaybedilmektedir.

Ölümlü kaza tazminatı zamanaşımı süresi ise 10 yıldır. Kaza anından sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetme durumunda ise kaza günü değil ölüm günü baz alınarak 2 yıllık süre başlamaktadır.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button