Single Blog Title

This is a single blog caption

Ölümlü Trafik Kazası Taksirle İnsan Öldürme

Taksirle insan öldürme davalarında kusurlu fiilin eyleminden kaynaklı, karşı tarafın ölmesi, ceza kanunu temellerine dayanmaktadır. Kazanın dikkatsizlik, bilinçsizlik, alkol, kasti ve hız nedenlerine dayalı meydana gelmiş olması, kusurlu tarafın ölümlü kaza tazminatı ödemesini şart koşmuştur.

  • Ölümlü trafik kazasında yaralama ve ölümün olması manevi tazminat davası açma sürecine tabii tutulur.
  • Kaza sonucunda kusursuz olan tarafın bitkisel hayata geçmiş olması ve bir daha kalkamayacak olması da maddi zararın aynı zamanda hastane masrafların karşılanmasını talep etme hakkı verir.
  • Dava zaman aşımına ancak kaza gerçekleştikten 10 yıl sonra girecektir.
  • Trafik kazasının haksız fiili, tazminat adli para cezası yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde hapis cezası artırılacaktır.

Ölümlü Kaza Tazminatı

Ölümlü trafik kazasında, kusurlu tarafın ödemesi gereken tazminat bedeli, aylık ve yıllık kazancının % 60 oranında hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ölümlü kaza tazminatı için kusurlu tarafın, ölen tarafın ailesine, eşi, çocukları, anne, babası ya da nişanlısında tazminat bedelini ödemesi TCK tarafından kesin yönetmelik olarak kabul edilir. KTK’nın 109. Maddesi, zaman aşımı süresi de zarara uğrayan tarafa avukat tarafından bildirilmelidir.

Ölümlü Kaza Tazminat Davasına Hangi Avukat Bakar?

Ölümlü trafik kazası, taksirle insan öldürme davalarının yer aldığı kanun maddelerini içermektedir. Ağır ceza avukatı ya da ceza avukatı, ölümlü kaza tazminatı davasına bakacak bilir kişidir. KTK’nın 109. Maddesi ve BK’nın 49. Maddesi düzenlemelerince aracın sürücüsü, aracın sahibi ve aracın işleteni üzerinden fiilin mahkemede yer alması gerekecektir.

Fiilin bizzat sürücü olması, işletenin araç bakımını gerçekleştirmemiş olması da 2918 sayılı KTK maddesine tekabül eder. Araç sahibin başkası olması ve aracın bütün mekanizmasının kusurlu çalışıyor olması durumlarda dava kişisi değişecektir.

Trafik Kazasında Kan Parası Kime Ödenir?

Ölümlü kaza tazminatı olarak halk arasında verilen adıyla Kan parası, haksız fiilin, ölen kişinin ailesine bakmakla yükümlü olması kanun maddesini içerir. Çalışan ve maddi destek sağlayan kişinin hayatta olmamasına sebebiyet vermesi sonucunda, tazminatın, ailesine veya nişanlısına ödemesi gereken miktar olarak belirlenmesi şartı, TCK ve KTK tarafından uygun görülecektir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button