Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma Davası

Son dönemlerde muvazaa davalarının en yaygın türlerinden biri olan muris muvazaası mirasbırakanın bazı mirasçılarından mal kaçırma kastı nedeniyle artış göstermektedir. Mirasbırakan bu sebeple gerçek iradesi
bağışlama olduğu halde yapmış olduğu işlemi satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak göstermekte ve malvarlığı değerlerini devretmektedir. Böyle durumlarda mirasçıların ne gibi haklarının olduğu ve kimlerin hangi davaları açabileceği önem kazanmaktadır.

Mirastan mal kaçırma davalarına sebebiyet veren haller, ölen kişinin hayattayken yaptığı işlemlerden kaynaklanmaktadır.

Mağdur olanların yasal anlamda hakları söz konusudur. Bu haklarının etkin şekilde takibi ve meydana gelen mağduriyetin telafisinde hukuki destek büyük önem arz eder. Mal kaçırma davalarında Av. Ferhat Kule iletişime geçerek destek alabilirsiniz.

Mirasçıdan Mal Kaçırma – AVUKAT YASİN GİRGİN

Mirastan Mal Kaçırma Davasında Dava Açılacak Kişi

Miras bırakanın taşınmazı devrettiği kişiye mirastan mal kaçırma davası açılır. Mirasın devredildiği kişininvefat etmesi halinde ise, devralan kişinin mirasçılarına dava açılır.

Mirastan Mal Kaçırma Davasında Süre

Mağdur kişilerin, mirastan mal kaçırma davası için miras bırakanın vefatı sonrasında her zaman dava açma hakları bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle muris muvazaasına ilişkin tapu iptal ve tescil davalarında herhangi bir hak düşürücü süre söz konusu değildir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button