Single Blog Title

This is a single blog caption

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği: İşçiler için Önemli Bir Destek

Kısa çalışma ödeneği, ekonomik olarak zor dönemlerde işçilere verilen bir destek programıdır. Bu ödeneğin detayları ve hangi şartlarda alınabileceği ise oldukça merak edilen konulardan biridir. Bu yazıda, kısa çalışma ödeneği nedir, kimler faydalanabilir, ödeneğin miktarı ve süresi ne kadardır gibi konuları ele alacağız. Ayrıca ödeneğin kesilmesi durumlarını da inceleyerek işçilerin bu destekten nasıl yararlanabileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu yazıyı okuyarak kısa çalışma ödeneği hakkında merak ettiğiniz tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği, çalışanların işverenleri tarafından uygulanan kısa çalışma sistemi kapsamında geçici olarak iş göremez hale geldiklerinde alabilecekleri bir destektir. Bu ödenek, işçilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla devlet tarafından sağlanır.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için belirli şartları karşılamak gerekmektedir. İlk olarak, işyerinin ekonomik durumunun geçici olarak bozulması veya işyerinde zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması gerekmektedir. Ayrıca, sigortalının en az 450 gün prim ödemiş olması ve son 120 gün hizmet akdine tabi olarak çalışmış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, işçinin hizmet akdinin işveren tarafından işten çıkarılmadan önce sona erdirilmesi gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve süresi belirli kurallara bağlıdır. Ödeneğin miktarı, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançlarının günlük ortalama brüt tutarı üzerinden hesaplanır. Ödeme süresi ise işverenin başvurusu üzerine İşsizlik Fonu tarafından belirlenir. Bu süre en fazla 3 ay olabilir ve başvuruda belirtilen süre kadar ödeme yapılır.

 • Kısa çalışma ödeneğinin başvurusu işveren tarafından yapılır.
 • Ödeneğin süresi, işyerinin durumuna ve işçi sayısına göre belirlenir.
 • Kısa çalışma ödeneği, işverenin SGK prim borçlarından mahsup edilebilir.
Ödeme Miktar Süre
Birinci Ay Net Asgari Ücret En fazla 3 ay
İkinci Ay Net Asgari Ücret x 0.70
Üçüncü Ay Net Asgari Ücret x 0.60

Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanma Şartları

Kısa çalışma ödeneği, çalışanların maaşlarının geçici olarak düşmesi veya tamamen kesilmesi durumunda devlet tarafından karşılanan bir sosyal güvenlik yardımıdır. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Birinci şart, çalışanın sigortalı olmasıdır. Sigortalı olarak çalışanlar, işsizlik sigortası primi ödemektedirler ve bu primleri düzenli olarak ödemek de kısa çalışma ödeneği alabilmek için önemli bir kriterdir.

İkinci şart ise işveren tarafından kısa çalışma talebinde bulunulmasıdır. İşveren, işletmesinde geçici bir zor durum yaşandığını ve çalışanların maaşlarını ödeyemediğini kanıtlamak zorundadır. Bunun için işveren, Maliye Bakanlığı’na başvurarak gerekli belgeleri sunmalıdır.

 • Üçüncü şart ise çalışma süresiyle ilgilidir. Çalışanlar, son 60 gün içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmış olmalıdır. Bu şart, kısa çalışma ödeneğine başvurabilmek için önemli bir kriterdir.
 • Ayrıca, işveren tarafından çalışanlara kısa çalışma ödeneği bağlanması durumunda, bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir. Bu bildirim, çalışanların kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmasını sağlamaktadır.
 • # Şart
  1 Sigortalı olmak
  2 İşveren tarafından kısa çalışma talebinde bulunmak
  3 Son 60 gün içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmak
  4 Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapmak

  Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı ve Süresi Ne Kadardır?

  Kısa çalışma ödeneği, çalışanlara pandemi veya ekonomik kriz gibi olağanüstü durumlarda geçici olarak işlerini korumalarına yardımcı olacak bir destek sağlar. Bu destekle işverenler, çalışanlarına tam maaş yerine daha düşük bir maaş öderken, çalışanlar da bu süre zarfında maddi zorluklarla karşılaşmazlar. Peki kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve süresi ne kadardır?

  Kısa çalışma ödeneği miktarı, çalışanın son 4 aylık prime esas kazancının %60’ıdır. Ancak bu miktar asgari ücretin net tutarını geçemez. Yani asgari ücretin altında bir maaş alan çalışanlar, kısa çalışma ödeneği olarak asgari ücretin net tutarını alırlar. Ayrıca bu ödeneğe, asgari ücretin brüt tutarının %3’ü oranında bir işsizlik maaşı eklenir.

  Kısa çalışma ödeneği süresi ise işveren tarafından başvuru yapılarak belirlenir. İşverenler, yaşanan olağanüstü duruma bağlı olarak çalışanlarının tamamının veya bir kısmının işlerini korumak için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapabilirler. Bu başvurunun süresi en fazla 3 aydır, ancak işverenler bu süreyi çalışma şartlarına ve işyerindeki duruma göre uzatabilirler.

  Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

  Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi:

  Kısa çalışma ödeneği, çalışanların işveren tarafından işsiz kalmaları veya çalışma sürelerinin önemli ölçüde azalması durumunda destek amacıyla sağlanan bir gelir desteğidir. Ancak bu ödenek, belirli şartlar ve süreler dahilinde verilmektedir.

  Birinci şart, işyerinde kısa çalışma uygulamasının başlatılması gerekmektedir. İşveren tarafından talep edilen belgelerin tamamlanması ve başvurunun kabul edilmesi sonucunda kısa çalışma ödeneğine hak kazanılmaktadır.

  İkinci şart, çalışanın sigortalı olması ve son 120 gün içinde prim ödemesi yapmış olmasıdır. Bu süreçte prim ödeme süresinin düşmemesi oldukça önemlidir. Aksi halde, kısa çalışma ödeneğinden faydalanma hakkı kaybedilebilir.

  • İşyerinde sürekli çalışmanın durması
  • Çalışma süresinin önemli oranda azalması veya durması
  • Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılması

  Kısa çalışma ödeneği alan bir çalışanın ödemeleri kesilebilir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin, çalışanın çalışma süresi tekrar normale döndüğünde veya işveren tarafından işten çıkarıldığında ödemeler sona erer. Ayrıca, çalışanın kısa çalışma ödeneği süresi dolmuşsa da ödemeler kesilir.

  Neden Kesilebilir? Örnek Durumlar
  Kısa çalışma uygulamasının sona ermesi İşyerinde sürekli çalışma yeniden başlamış olması
  İşten çıkarılma İşveren tarafından çalışanın işten çıkarılması
  Sürenin dolması Çalışanın kısa çalışma ödeneği süresinin sona ermesi

  Leave a Reply

  Open chat
  Avukata İhtiyacım var
  Merhaba
  Hukuki Sorunuz nedir ?
  Call Now Button