Single Blog Title

This is a single blog caption

KARA PARA AKLAMA ve BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI İÇİN SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

KARA PARA AKLAMA SUÇU İÇİN SAVUNMA DİLEKÇESİ

[İLGİLİ MAHKEME ADI] MAHKEMESİNE

DOSYA NO: [Dosya Numarası]

SANIK: [Sanık Adı ve Soyadı]

DAVACI: [Davacı Adı ve Soyadı]

SUÇ: Kara Para Aklama

KONU: Kara para aklama suçundan yapılan yargılamada, müvekkilimin savunmasının sunulmasıdır.

SAYIN HAKİMLİĞİNE,

Müvekkilim [Sanık Adı ve Soyadı], kara para aklama suçundan yargılanmaktadır. Ancak, suçlamalar asılsız olup, aşağıda detaylarıyla açıklanacak nedenlerle müvekkilimin suçsuz olduğunun ortaya konması gerekmektedir.

1. SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI

Kara para aklama suçunun oluşabilmesi için suçtan elde edilen gelirlerin kaynağının gizlenmesi amacıyla meşru gösterilmesi gerekmektedir. Müvekkilimin herhangi bir yasa dışı gelir elde ettiği veya bu gelirleri aklamak amacıyla işlem yaptığına dair somut bir delil bulunmamaktadır.

2. İŞLEMLERİN MEŞRU KAYNAKLARA DAYANMASI

Müvekkilim, iddia edilen işlemleri tamamen yasal ve meşru kaynaklardan elde ettiği gelirlerle gerçekleştirmiştir. Bu gelirlerin kaynağı, belgelerle ispat edilebilecek şekilde açıktır.

3. YASAL İŞLEMLER

Müvekkilimin gerçekleştirdiği tüm finansal işlemler, yasal mevzuat çerçevesinde ve bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Tüm işlemler kayıt altındadır ve hiçbir yasadışı faaliyetle ilişkilendirilemez.

4. DELİL DURUMU

4.1. Eksik ve Yetersiz Delil

İddia makamının sunduğu deliller, müvekkilimin suçlu olduğunu ispat etmeye yetersiz ve eksiktir. Deliller, suçun unsurlarını ortaya koymaktan uzaktır ve suçlamalar soyut iddialara dayanmaktadır.

4.2. Tanık Beyanları

Müvekkilim lehine tanıklık yapacak kişiler bulunmaktadır. Bu tanıkların beyanları, müvekkilimin suçsuz olduğunu ve iddiaların asılsız olduğunu ispatlayacaktır. Tanıkların dinlenmesini talep ediyoruz.

5. HUKUKİ NEDENLER

Müvekkilim, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde suçsuzdur. İddiaların asılsız ve dayanaksız olduğu açıktır. Bu nedenle, müvekkilimin beraatini talep ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, müvekkilim [Sanık Adı ve Soyadı] hakkında kara para aklama suçundan açılan davanın reddine ve müvekkilimin beraatine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Tarih: [Tarih]

Sanık Müdafii

Av. [Avukatın Adı ve Soyadı]

İmza


BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU İÇİN SAVUNMA DİLEKÇESİ

[İLGİLİ MAHKEME ADI] MAHKEMESİNE

DOSYA NO: [Dosya Numarası]

SANIK: [Sanık Adı ve Soyadı]

DAVACI: [Davacı Adı ve Soyadı]

SUÇ: Belgede Sahtecilik

KONU: Belgede sahtecilik suçundan yapılan yargılamada, müvekkilimin savunmasının sunulmasıdır.

SAYIN HAKİMLİĞİNE,

Müvekkilim [Sanık Adı ve Soyadı], belgede sahtecilik suçundan yargılanmaktadır. Ancak, suçlamalar asılsız olup, aşağıda detaylarıyla açıklanacak nedenlerle müvekkilimin suçsuz olduğunun ortaya konması gerekmektedir.

1. SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI

Belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için, belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gerekmektedir. Müvekkilimin herhangi bir sahte belge düzenlediğine, değiştirdiğine veya kullandığına dair somut bir delil bulunmamaktadır.

2. BELGE DÜZENLEME YETKİSİ

Müvekkilim, iddia edilen belgeleri düzenleme yetkisine sahiptir ve bu yetki çerçevesinde hareket etmiştir. Düzenlenen belgelerin tümü yasal ve geçerli belgelerdir.

3. KASIT UNSURLU

Belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için kasıt unsuru gereklidir. Müvekkilimin, herhangi bir belgeyi sahte olarak düzenleme, değiştirme veya kullanma kastı bulunmamaktadır. Tüm belgeler, iş ve işlemlerin gereği olarak, iyi niyetle ve yasal çerçevede düzenlenmiştir.

4. DELİL DURUMU

4.1. Eksik ve Yetersiz Delil

İddia makamının sunduğu deliller, müvekkilimin suçlu olduğunu ispat etmeye yetersiz ve eksiktir. Deliller, suçun unsurlarını ortaya koymaktan uzaktır ve suçlamalar soyut iddialara dayanmaktadır.

4.2. Tanık Beyanları

Müvekkilim lehine tanıklık yapacak kişiler bulunmaktadır. Bu tanıkların beyanları, müvekkilimin suçsuz olduğunu ve iddiaların asılsız olduğunu ispatlayacaktır. Tanıkların dinlenmesini talep ediyoruz.

5. HUKUKİ NEDENLER

Müvekkilim, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde suçsuzdur. İddiaların asılsız ve dayanaksız olduğu açıktır. Bu nedenle, müvekkilimin beraatini talep ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, müvekkilim [Sanık Adı ve Soyadı] hakkında belgede sahtecilik suçundan açılan davanın reddine ve müvekkilimin beraatine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Tarih: [Tarih]

Sanık Müdafii

Av. [Avukatın Adı ve Soyadı]

İmza

 

Osman Recep GÜLŞEN

Hukuk Öğrencisi Stajyeri

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button