Single Blog Title

This is a single blog caption
İşçi Davaları ve Hakları

İstanbul İşçi Avukatı ve Dava Süreci

İstanbul işçi avukatı olarak elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmekteyiz. İstanbul işçi davalarının yoğun olduğu bölge olmasından dolayı iş mahkemelerinde karmaşık bir dönem yaşanabilmektedir. Bizler de bu karmaşıklığın en aza indirilmesi ve işçilerin haklarının korunması doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışmaktayız.

İşçi Davaları ve Hakları

İşveren kişilerin çeşitli hakları olduğu gibi işçilerin de bilmeleri ve sahip çıkmaları gereken hakları mevcuttur. Aşağıda işçilerin davaları ve sahip olmuş oldukları haklar listelenmektedir:

 • İşçilere Eşit Davranma İlkesi
 • İşe İade Davası
 • İşçinin Haklı Nedenle İşten Ayrılabileceği
 • İşçinin Ücret Alma Hakkı
 • Fazla Mesai Ücreti ve Davası
 • Tatil Ücretleri ve Davası
 • İşçinin Sigortalı Çalıştırılma Zorunluluğu ve Yıllık Ücretli İzin Hakkı
 • Mola Hakkı
 • Süt İzni Hakkı
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Kıdem Tazminatı Hakkı Ve Kıdem Tazminatı Davası
 • İhbar Tazminatı Hakkı Ve İhbar Tazminatı Davası

Yukarıda yer alan dava konuları ve haklarla ilgili işçi avukatları kanunlar doğrultusunda işçinin yanında olmaktadır.

İşçi Mahkemelerinin İlgilenmediği Konular

İş sektöründe bulunan her konu işçi mahkemelerinin kapsamına girmemektedir. Dava süreçleri iş mahkemelerinde gerçekleşmeyen konular aşağıda verilmektedir:

 • Deniz ve hava taşıma işleri.
 • 50’den az işçi çalıştırılan (50 dâhil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeler, aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri.
 • Bir ailenin üyeleri ve 3. üncü dereceye kadar (3.üncü derece dahil) hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işler.
 • Ev hizmetleri.
 • İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar .
 • Rehabilite edilenler.
 • 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu’nun 2. inci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri.

İşçi Davalarında Süreç

İstanbul işçi mahkemelerinde dava açılma işleminden sonra temelde 5 aşama daha bulunmaktadır. Bu aşamalar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Dilekçeler aşaması
 • Ön inceleme aşaması
 • Tahkikat aşaması
 • Sözlü yargılama aşaması
 • Hüküm

Yukarıda bulunan dava süreçlerinde yaşanabilecek sıkıntıları önlemek ve kanunlar doğrultusunda mevcut olan hakların başkaları tarafından elden alınmaması için işçi davası avukatı olarak gereken özveriyi ve çalışmayı göstermekteyiz.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button