Single Blog Title

This is a single blog caption
İstanbul İcra Avukatı

İstanbul İcra Avukatı

İstanbul bölgesinde icra avukatı arayışınızda deneyimli avukatlık hizmeti almak için avukatlık büromuzdan destek alabilirsiniz. İcra ve İflas Hukuku davalarında alacaklı durumunda olan müvekkillerimizin alacaklarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde alabilmeleri açısından icra takibi sürecinin hukuksal zemine uygun bir şekilde yürütülebilmesi için alanında uzman avukatlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bu alanda temel eğitimlerini yurt içinde ve yurt dışında saygın eğitim kurumlarında tamamlamış olan avukatlarımız, uzun yıllar İcra ve İflas Hukuku davalarında hizmet göstererek yeterli deneyim sahibe sahiptirler. İcra hukukunda kanunlar tarafından açıkça belirtilen usul ve esasların doğru bir şekilde icra takibi sürecine yansıtılması, davaların istenilen bir şekilde sonuçlandırılabilmesi adına büyük önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla İstanbul icra avukatı hizmetimizle bu süreci en etkili şekilde müvekkillerimize sunmaktayız.

Deneyimli icra avukatlarımız, müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda alacaklarını tahsil etme veya borç yükümlülüklerinden kurtulma işlemlerinde büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürmektedirler. İcra davalarında, davanın seyrine doğrudan etkisi olan

  • borca itiraz
  • kötü niyetli açılan icra davalarına itiraz

gibi süreçler özellikle borçlu durumda bulunan müvekkillerimizin hukuksal alanda hak kayıpları yaşamamaları için özenle takip edilmelidir. Bu süreçlerin doğru yönetilmemesi durumunda birçok davadan istenmeyen sonuçlar çıkabilmektedir. Dolayısıyla icra takibi davalarında İcra ve İflas Hukuku’nda deneyimli avukatların desteğini almak büyük önem taşımaktadır.

İcra Hukuku’nda İcra Avukatının Önemi

İcra Hukuku’nda belirlenen usul ve esaslara uymak oldukça önem teşkil eden bir husustur. Söz konusu İcra Hukuku’nda alacaklı durumunda olan kişi, kendi başına da icra takibi başlatabilme hakkına sahiptir. Ancak sürecin doğru yönetilmesi ve olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için bu alanda profesyonel destek alınması gerekmektedir. Bu noktada avukatlık büromuzda görevli yapan, alanında uzman avukatlarımız bu güne kadar birçok icra dosyası tecrübesi kazanarak, söz konusu icra dosyalarının içeriğine oldukça hakim olmaktadır. Bu sayede alacaklı konumundaki müvekkillerimiz icra takibi sürecinin akabinde alacaklarını hızlı bir şekilde tahsil edebilmektedir.

İcra dosyasının detaylı incelemesini yapan avukatlarımız, bu alan da tüm İcra Hukuku ve tebligat prosedürlerine hakimdir. Dolayısıyla icra takibi sürecinde borçlu durumundaki kişinin icra sürecine olumsuz etki yapacak mal kaçırma gibi olayları önceden planlayarak müvekkillerimizin en başarılı şekilde icra sürecinden çıkmalarını ve alacaklarına bir an önce kavuşmalarını sağlamaktadır.

Öte yandan borçlu durumunda olan kişiler de deneyimli icra avukatlarımızın desteklerinden yararlanabilirler. Bu konuda itiraz sürelerine hakim olan avukatlarımız, borçlu olmadığı halde hakkında icra takibi başlatılan müvekkillerimize de menfi tespit davası gibi süreçleri devreye sokarak gerekli hukuki desteği sunmaktadır.

İcra ve İflas Davalarında Profesyonel Destek

Avukatlık büromuzdan yararlanarak alacaklı veya borçlu durumda olduğunuz icra takibi ile ilgili davalarda size en uygun çözümlere hızlı bir şekilde kavuşabilirsiniz. Bu noktada ihtiyacınız olan İstanbul icra avukatı desteğimiz, Av. Ferhat Kule ve profesyonel avukat ekibi ile sizlerin hizmetindedir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button