İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz

Bugünlerde gerek sosyal medya platformları Twitter, İnstagram, Facebook, Tiktok vb. mecralarda gerekse e-posta veya mesaj yoluyla sıkça karşılaşılan bir durumdur. Genelde suçun mağduru çocuklar ve gençler olup psikolojik ve ruhsal yönden ciddi hasarlara yol açabilmekte, zamanında önüne geçilmezse daha vahim sonuçlar doğurabilmektedir.

İnternet üzerinden yapılan cinsel taciz Türk Ceza Kanunu’nda direkt olarak suç sayılmasa da bağlantılı bulunduğu ve hukuki yaptırımı olan suçlar vardır. Bunlardan bahsetmeden önce, kavramın genel hatları tanımlanır ise; cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir.

Cinsel tacizin cezası nedir?

Böyle bir durumda; mağdurun şikâyeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilir.

Hate Speech: How to Talk to Your Child About Acts of Violence

Cinsel taciz suçu diğer suçlarla karıştırılmamalı…

Buradaki bedensel herhangi bir temas bulunmaması kısmı önem arz eder. Zira temas düzeyinde olması ‘cinsel taciz’ değil ‘cinsel saldırı’ suçunu oluşturur.

Yine önemli bir ayrıma dikkat çekmek gerekirse birisi size internet üzerinden cinsel amaçlı herhangi bir ibare bulunmaksızın hakaret içerikli mesajlar gönderdiyse bu da cinsel taciz suçunu değil ‘hakaret ’ suçunu oluşturur.

Başka bir önemli ayrım da ‘kişilerin huzurunu ve sükûnunu bozma’ suçudur. Bu bağlamda Yargıtay’ın farklı görüşleri de mevcuttur. Örneğin alınan bazı kararlarda Yargıtay herhangi cinsel çağrışım içermeyen ve bu suçun hukuki konusu olan cinsel özgürlüğü ihlal etmeye elverişli olmayan ‘iltifat’, ‘arkadaşlık’ ve ‘buluşma teklifleri’ ni cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmektedir.[1]

Kısacası, Yargıtay’ın aksi yönde kararları olmakla birlikte, cinsel çağrışımlar uyandıran davranışların ve cinsel arzuları tatmin amacının arandığı cinsel taciz suçunun, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan farklı bir suç tipi olduğu görülmektedir.

Cinsel saldırı düzeyinde olmayan ancak kişiyi cinsel yönden rahatsız eden davranışlar, cinsel taciz suçu sayılarak, cinsel özgürlüğün en geniş şekliyle korunması amaçlanmıştır.

“Vücut dokunulmazlığını ihlal niteliği taşımayan ve mağdurda rahatsızlık yaratan her türlü cinsel davranış taciz olarak değerlendirilmelidir.”[2]

Hangi davranışlar cinsel taciz suçuna girer?

Öğreti ve yargısal kararlarda bu suç mağduru hedef almış, vücut dokunulmazlığını ihlal etmeksizin ancak cinselliğine yönelen ‘söz söyleme, mesaj ya da mektup gönderme, el hareketi yapma, öpücük atma, cinsel ilişki teklif etme, cinsel organını gösterme(fotoğraf ya da video yoluyla bunu paylaşma)’ gibi eylemlerle işlenebileceği kabul edilmiştir.

Eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediğini ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı somut olayın özelliklerine göre hakim tarafından takdir edilecektir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Ayşe Rumeysa İşcan

Yararlanılan kaynaklar

[1] İlgili Kararlar: Yargıtay 14. CD. E. 2011/12504, K. 2012/6089, 29.05.2012 – Yargıtay 14. CD. E. 2011/10192, K. Yargıtay 14. CD. E. 2011/7453, K. 2012/3116, 15.03.2012 2012/1010, 08.02.2012 – Yargıtay 4. CD. E. 2012/13490, K. 2013/1080, 22.01.2013

[2] Tezcan, Erdem, Önok, s. 311.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button