İKAMET İZNİNİN İPTALİ ÜZERİNE YAPILMASI GEREKENLER VE SÜRECE İLİŞKİN BİLGİLER

İKAMET İZNİNİN İPTALİ ÜZERİNE YAPILMASI GEREKENLER VE SÜRECE İLİŞKİN BİLGİLER

İkamet izninin iptali halinde hukuki güvence olarak dava açma hakkı her ikamet statüsüne sahip kişinin yasal hakkıdır. Ancak dava sürecinde iddiaların doğru bir şekilde arz edilebilmesi için iptal sebebinin öğrenilmesi gerekmektedir. İSTANBUL İLİ İÇİN ikamet iznini iptal sebebi internetten öğrenilebileceği gibi İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Kumkapı Avrupa Yakası Koordinasyon Merkezinden (Hüsniye Hatun Mahallesi Çifte Gelinler Caddesi No:29 Kumkapı/FATİH) öğrenilebilir.

Daha sonrasına öğrenilen bu iptal sebebi ile bizzat veya avukat aracılığı ile İDARE MAHKEMELERİ aracılığı ile ilgili işlemin İPTALİNE İLİŞKİN OLARAK iptal davası açılabilir. İşte bu noktada iptal sebebinin bilinmesi İPTAL KARARININ İPTALİ KONULU DAVA AÇMAKTA temel dayanak noktası olacaktır.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus açılacak idari dava içerisinde YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI talep edilebileceğidir. Bu yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte dava devam etse de bahse konu ikamet izninin iptali işleminin yürütülmesi duracak ve dava sonuçlanana kadar sanki ikamet izni sanki iptal olmamış gibi hüküm doğurması gerekecektir.

Ancak bu noktada başka dikkat çeken bir husus salt ikamet izninin iptal edilmesi işleminin yürütülmesinin durdurulması kararı ikamet iznini kendiliğinden tekrardan doğurmayacaktır. Bu noktada ilgili idare tarafından tekrardan ikamet izin belgesinin tesis edilmesi gerekmektedir.

Uygulamada sadece idare mahkemesinin gerekçeli kararı sonrası eğer hükümde ikamet izinin iptali işleminin iptaline karar verilmiş ise idarenin ikamet iznini tekrardan tesis edileceği düşüncesi hakim olsa da aslında yürütmeyi durdurma kararının çıkması ile de bu iznin tekrardan tesis edilmesi gerektiği görüşündeyiz.

İdare mahkemesinden iptal kararının iptaline ilişkin olarak gerekçeli karar alınması halinde veya yürütmeyi durdurma kararının alınması halinde idare başvurarak ikamet iznin tekrardan tesis edilmesi talep edilmelidir. Bu noktada İstanbul ili için ilgili idare İstanbul İl ve Göç İdaresi Merkezi olacaktır, diğer iller için de yine ilgili ilin aynı idari birimine başvurulabilir.

Bu noktada uygulamadaki kanıya göre ilgili idare konu hakkında doğrudan tekrar ikamet iznin verilmesi kararı vermeyecek tekrardan bir inceleme aşamasına sokacaktır. Bu noktada eğer ki bir sorun yoksa işlem tekrardan tesis edilip elde gerekçeli karar var ise ikamet izin süresi bitene kadar yürütmeyi durdurma kararı var ise yürütmeyi durdurma kararı kaldırılana kadar ikamet izni tekrardan tesis edilecektir.

GEREKLİ BELGELER HUSUSU

Bu noktada tesis edilecek işlem eski ikamet iznin süresi boyunca geri verilmesi olacaktır. O sebeple mevcut ikamet izni alınırken hangi belgeler verilmiş ise aynı belgelerle başvuru yapılması gerekecektir. Kanımızca ikamet izni belgesini almayı kolaylaştıracak ticari işletme kurulması, döviz miktarları artışı, kira sözleşmesi vb. gibi hususların ek olarak belirtilmesinde sakınca görmemekteyiz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button