İcra Memurunu Şikayet

İcra Memurunu Şikayet

İcra ve iflas dairelerinde görevli memurların icra ve iflas kanunundan kaynaklanan görev ve yetkileri vardır. İlgili dairede görevli memurların kanundan kaynaklanan bu yetkileri kötüye kullanmamaları adına şikayet yolu mevcuttur.

Şikayet doğrultusunda yapılan işlem araştırılır ve sonuç olarak şikayete konu olan işlemin hukuka aykırı olduğu tespit edilirse “işlemin iptaline veya düzeltilmesine” karar verilir.

2004 sayılı İ.İ.K. m.16 ya göre şikayet; “Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere icra ve iflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir.”

Bailiff Complaints: How to Complain about Bailiff Conduct in UK

Şikayet süresi

“Şikayet muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz yere sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.”

Bu madde uyarınca şikayet süresi yedi (7) gündür. Bu süre şikayete tabii konunun öğrenilmesiyle başlar. Bu süre hak düşürücü niteliktedir. (Hak düşürücü süre, verilen sürenin geçirilmesi, kaçırılması, o  süre içerisinde işlem yapılmaması halinde o süre zarfında sahip olunan hakkın kaybedilmesi anlamındadır, geçirilen o süre sonrası o hak düşer kullanılamaz.)

Ancak şikayete tabii durum bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması veya hakkın yerine getirilmemesi konusunda vuku buluyorsa 7 günlük süre uygulanmayacaktır. Bu durumlarda her zaman şikayet hakkı mevcut olacaktır.

Yargıtay 12. H.D. 2011/11811E. Ve 2011/30041K sayılı 22/12/2011 tarihli ilamı; Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz yere sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.(m.16/2)

Yetkili mahkeme

Şikayette yetkili mahkeme, şikayet konusu işlemin gerçekleştirildiği dairenin bağlı olduğu icra mahkemesidir.

Sonuç olarak eğer ki şikayet sebepleri mahkemece haklı görülecek olursa mahkeme, işlemin iptali, düzeltilmesi, sebepsiz sürüncemede bırakılan işlemin yapılmasını emretmek şeklinde somut olaya göre durumu değerlendirerek bir karar verir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Kadir Özdemir

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button