Single Blog Title

This is a single blog caption

Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu

Hayvan bulunduran kişinin ihmali veya kusuru olmadığı halde hayvanın neden olduğu zararlardan dolayı ortaya çıkan sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar kusursuz sorumluluk olarak adlandırılır.

Kanuna göre “bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi” bu sorumlulukla yükümlüdür. Yani hayvanın bakımını sürekli olarak üstlenmese bile, örneğin sokakta bulduğu hasta bir kediyi veterinere götürmek üzere bir süreliğine evinde bulunduran kişi de, bu sorumluluklara bağlıdır. Ancak yolda gördüğü hasta kediye su vermek bu kapsamda değildir.

Av, yaban veya vahşi hayvanları barındırmak zaten yasak olduğundan bu tür hayvanlar bu kapsama alınmamıştır.

Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz. Ayrıca, başka biri veya başka birinin sorumluluğundaki bir hayvan tarafından korkutulduysa bu kişilere rücu etme hakkı vardır. Bu iki durum söz konusu değilse zarara uğrayan tarafın maddi/manevi tazminat isteme hakkı vardır.

Bu kuralların uygulanabilmesi için hayvanın kendi içgüdüsüyle hareket etmesi gerekmektedir. Zarar, hayvanı yönetimi altında bulunduran kişinin hareketi dolayısıyla oluştuysa direkt olarak kişinin kendisinin sorumluluğuna başvurulur.

Taşınmazına bir hayvan tarafından zarar verilen kişinin haklarına bakacak olursak; zararı karşılanana kadar hayvanı alıkoyma, koşullar gerektiriyorsa etkisiz hale getirme gibi hakları vardır. Ancak eski kanunun aksine koşullar ne olursa olsun hayvanı öldürme hakkı yoktur. Alıkoyulduğu veya etkisiz hale getirildiği durumlarda hayvanın sahibine hemen haber verilmeli ve kim olduğu bilinmiyorsa da bulmak için uğraşması, gerekirse güvenlik güçlerine haber vermesi veya ilan yoluna başvurması gerekmektedir.

Yargıtay’a göre tüzel kişiler de hayvan bulunduran kişi sıfatıyla sorumluluk altındadır.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button