Category

Borçlar Hukuku

Munzam Zarar Nedir?

MUNZAM (AŞKIN) ZARAR Para borçlarında, borçlunun temerrüde düşmesi sebebiyle alacaklının zarara uğraması kaçınılmaz bir hal alır. Bu zararın karşılanmasında uygulamada başvurulacak ilk...
Read More

Alacaklının Temerrüdü

Borçların ifası başlığı altında incelenen alacaklı temerrüdü TBK’nun 106-111. maddelerinde düzenlenmiştir. Temerrüt, bir şeyi yapmaktan kaçınmak, ona karşı direnmek anlamlarına gelmektedir. Alacaklının...
Read More

Borçlunun Temerrüdü

Borç ilişkisi kurulduktan sonra olması gereken borcun kararlaştırılan zamanda, yerde ve şekilde ifa edilmesidir. Borçlu temerrüdü, borçlunun borcunu ödememekte direnmesi ve bundan...
Read More

Sebepsiz Zenginleşme

Sebepsiz zenginleşme, kişilerin malvarlıkları üzerinde hukuka uygun olmayan yer değişimlerini anlatır ve bunların eski haline iadesi için hükümler belirler. TBK m.77/1’de; “Haklı...
Read More
Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button