Single Blog Title

This is a single blog caption
Görevi Kötüye Kullanma 2019

Görevi Kötüye Kullanma

Görevi Kötüye Kullanma

TCK’ya göre görevi kötüye kullanma suçu, kamu görevlisinin yani devlette çalışma hayatını sürdüren bir kimsenin sorumlu olduğu görevini yerine getirmemesi ya da görevini yerine getirirken hukuka aykırı fiil işlemesi anlamına gelmektedir. Söz konusu görevi kötüye kullanma suçunun kanunlar nezdinde üç farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlara ayrı ayrı değinildiğinde şu şekilde fiillerden bahsetmek mümkün olmaktadır:

  • Devlet kurumlarında çalışan bir kimse sorumlu olduğu görevi yerine getirmediğinde görevi kötüye kullanma suçu gündeme gelmektedir.
  • Yine aynı şekilde devlet kurumlarında kamu görevlisi olarak çalışan kişinin hukuken belirlenen çerçeveler içinde görevini yerine getirmemesi de görevi kötüye kullanma suçuna bir örnek teşkil etmektedir.
  • Son olarak kamu görevlisinin kasıtlı veya bilmeden görevini zamanında yapmayıp geciktirmesi, sorumluluğunu ihmal etmesi de görevi kullanma suçu olarak kabul edilmektedir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Davaları

Görevi kötüye kullanma suçu esas itibarıyla genel kasıtla işlenen suçlar kapsamına alınmaktadır. Ancak kamu görevlisinin bu suç esnasında bilerek veya bilmeyerek hareket etmesi şart olarak görülmemektedir. Çünkü kamu görevlisinin görevini ihmal ettiğini bilmesi bu fiili isteyerek yapması yeterli görülmektedir. Görevi kötüye kullanma suçu davası ancak ve ancak bu fiilin meydana gelmesi sonucu bir zarar oluştuğunda gündeme gelebilmektedir. Dolayısıyla suçun hukuken oluşması için fiil sebebiyle herhangi maddi veya manevi bir zararın da meydana gelmesi gerekmektedir.

Görevi kötüye kullanma suçu takibi şikayete bağlı suçlar kapsamına alınmadığı için soruşturma aşamasında herhangi bir şikayet süresi söz konusu değildir. Ancak görevi kötüye kullanma suçunun dava zaman aşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Görevi kötüye kullanma suçunda yetkili mahkeme, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Bu kanunun ilgili maddeleri uyarınca görevi kötüye kullanma suçu bakımından görevli ve yetkili mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

Görevi kötüye kullanma suçu hakkında avukatlık hizmeti ve danışmanlık desteğini alanında uzman avukatların bulunduğu hukuk büromuzdan alabilirsiniz. Hukuk büromuzun internet sayfası olan https://ferhatkule.av.tr/ adresinde hem bu konuyla ilgili hem de büromuzun hizmetleri hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Büromuzla hemen iletişime geçmek için iletişim bilgilerimize göz atabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button