Single Blog Title

This is a single blog caption
Gizliliğin ihlali Suçu 2019

Gizliliğin ihlali Suçu

Gizliliğin ihlali Suçu

TCK’ya göre gizliliğin ihlali suçu, herhangi bir davanın soruşturma veya kovuşturma aşamasında yapılan ve esasen bu süreçler içinde gizli kalması gereken bazı işlemlerin gizliliğinin bozulması kapsamında gündeme gelmektedir. “Adliyeye Karşı Suçlar” kapsamında değerlendirmeye alınan gizliliğin ihlali suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 185. ve 285. maddelerinin ilgili hükümlerinde düzenlenmiştir.

Gizliliğin ihlali suçu ile birlikte gündeme gelen soruşturmanın gizliliğini ihlal, kapalı yapılan duruşmanın gizliliğini ihlal ve soruşturma veya kovuşturmada görüntü yayınlamak suretiyle masumiyet karinesini ihlal suçlarıyla birlikte ele alınmaktadır.

Gizliliğin İhlali Suçu Genel Tanımı

Herhangi bir konu üzerinde süren davanın soruşturma aşamasında yapılan işlem içeriklerinin açıklanması nedeniyle meydana gelen bir suç olan gizliliğin ihlali suçu özellikle kolluk kuvvetlerinin sorumlulukları dahilinde olan;

  • İfade alma
  • Sorgulama
  • Yakalama
  • Arama, tarama
  • Olay yeri inceleme
  • Elkoyma

gibi savcılık emriyle gerçekleştirilen eylemlerde ortaya çıkmaktadır. Soruşturma işlemi niteliğinde olmayan diğer bilgi ve belgeler gizlilik kapsamına alınmamaktadır. Dolayısıyla bu tür belgelerin açığa çıkarılması gizliliğin ihlali suçunu gündeme getirmemektedir. Tüm bunların yanında yukarıda belirtilen işlemler sırasında gizliliğin ihlal edilme suçunun oluşması için birtakım sonuçların da ortaya çıkması gerekmektedir. Buna göre özel hayatın gizliliği, haberleşmenin gizliliği, masumiyet karinesi ihlalleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engelleme gibi suçların meydana gelmesi gizliliğin ihlalini gündeme getirmektedir.

Gizliliğin İhlali Suçunun Cezası

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenen gizliliğin ihlali suçunun cezası, suçun niteliği ve boyutuna göre;

  • Adli para cezası,
  • 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir.

Gizliliğin ihlali suçunda yetkili ve görevli mahkeme; suçu avukatların işlemesi halinde Ağır Ceza Mahkemesi, basın mensupları veya diğer kişilerin işlemesi halinde de Asliye Ceza Mahkemesi olarak belirlenmiştir. https://ferhatkule.av.tr/ bağlantı adresine sahip olan avukatlık büromuzda, alanında uzman avukatlarımızın desteğinden yararlanarak gizliliğin ihlali suçuyla ilgili olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Hukuk büromuzun iletişim bilgilerini internet sitemiz üzerinde bulabilirsiniz.

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button