Single Blog Title

This is a single blog caption

Geçim Giderlerinin Doğuma Kadar Terekeden Sağlanması İstemi Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)

ADRES                              :

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Tel

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı-Adres

KONUSU                            :  Geçim giderlerinin doğuma kadar terekeden sağlanması,

AÇIKLAMALAR               :

1- Davacı müvekkilim, mirasbırakanın eşi ve mirasçısıdır. Mirasbırakanın ölümü ile davacı eş, ekteki mirasçılık belgesinde görüldüğü gibi diğer bir takım mirasçılarla birlikte mirasa hak kazanmıştır.

2- Ancak davacı müvekkilim henüz hamile olup, terekenin taksimine kadar, geçim giderlerinin terekeden karşılanmasını talep etmektedir.

3-Bu sebeple doğuma kadar, geçim giderlerinin terekeden karşılanabilmesi için işbu talepte bulunmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: 1- Mirasçılık belgesi, 2- Doktor raporu ve her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. m. 643/2 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle davanın kabulüne, doğuma kadar geçim giderlerinin terekeden karşılanmasına karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button