Estetik Operasyonları Mağduriyetinin İspatı ve Tazminat Davası

Estetik Operasyonları Mağduriyetinin İspatı ve Tazminat Davası

Estetik operasyonlarında estetik cerrahı ve hasta arasında kurulan ilişki Eser Sözleşmesi niteliğinde kabul edilmektedir. Dolayısıyla meydana gelen uyuşmazlıklarda Borçlar Kanunu hükümleri çözümde esas alınmaktadır.

Tazminat Davası

Estetik operasyonlarının yaygınlığı arttıkça olası problemlerle karşılaşma sıklığı da artmaktadır. Estetik operasyonu geçiren bir hastanın olası problemlerinde cerrahi sorumluluk için cerrahın sözleşmeye aykırı kusurlu bir davranışta bulunmuş ve nihayetinde hasta, zarara uğramış olmaktadır. Tabii ki davranışlarla zararlar arasında nedensellik ilişkisinin kurulması gerekir. Estetik operasyon mağduru hastalar bu durumları için tazminat davası açabilir. Dolayısıyla estetik operasyonu davalarında tazminat alacağının doğacağı koşullar aşağıdaki gibidir;

  • Operasyonun ölümle sonuçlanması halinde maddi ve manevi tazminat davası
  • Ortaya çıkan fiziksel mağduriyetler sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası
  • Estetik operasyonu geçirecek bireyin ve yakınlarının bilgilendirilmeden ve onayları alınmadan tedaviye başlanması ve ameliyat yapılması nedeniyle tazminat
  • Hastanenin kusuru nedeniyle tıbbi belgelerin zayiatı sebebiyle tazminat
  • Cerrahın veya kurumun sır saklama sorumluluğuna aykırı davranılması nedeniyle tazminat
  • Aşırıya kaçan gereksiz harcamalar sebebiyle tazminat

Estetik Operasyonları Sonrasında Yaşanan Mağduriyetin İspatlanması

Estetik operasyon geçiren bireylerde operasyon sonrasında bir uzvu ya da organı yitirme, ölüm benzeri olasılıklarla karşılaşılabilir. Bu durumda birey organını yitirdiğini veya yaralandığını teknik bir raporla kanıtlayabilmektedir. Ancak her zararın mağduriyeti aynı değildir. Aynı sonuç bireyden bireye farklılıkta gösterebilmektedir. Mağdur birey, yapılan ödemelerin faturalarıyla, fotoğraflarla, işini sürdüremediğini ve kazancında zarara uğradığına dair işyeri belgeleri benzeri enstrümanlarla mağduriyetini kanıtlayabilir.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button