Single Blog Title

This is a single blog caption

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla bedensel temas olmadan başka bir kişiyi rahatsız etmesini ifade eder. Halk içerisinde “laf atma” veya “sözlü taciz” olarak bilinen bu tür davranışlar, cinsel taciz suçunun temel öğelerini oluşturur. Cinsel taciz suçu kapsamı, telefon, sosyal medya veya internet gibi farklı iletişim yöntemleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu 105. maddesi altında “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde tanımlanmıştır. Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel nedenlerle sözlü veya yazılı olarak başka bir kişiyi rahatsız etmesini ifade eder. Cinsel taciz suçu, ilgili kişiye fiziksel temas olmadan gerçekleşir. Eğer fiziksel temas mevcutsa, bu durum cinsel taciz suçundan ziyade cinsel saldırı, cinsel istismar veya reşit olmayan kişi ile cinsel ilişkiye girme suçunu içerebilir.

 

Cinsel Taciz Suçu Şu Şekillerde İşlenebilmektedir

Cinsel taciz suçunda, mağdurun vücuduna fiziksel temas olmadan ani veya sürekli bir şekilde gerçekleşebilir. Bu suçun oluşması için failin kesinlikle cinsel amaç güdüyor olması ve fiilin belirli kişilere karşı gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi halde suç, cinsel taciz suçu olmayıp, hakaret, tehdit veya kişilerin huzurunu bozma gibi başka suçlarla ilişkilendirilebilir.

Fail, cinsel taciz suçunu mağdurun fark edebileceği şekillerde(görme, duyma) doğrudan veya dolaylı olarak işleyebilir. Cinsel taciz suçu, geleneksel iletişim araçlarıyla da gerçekleştirilebilir, bu da telefon görüşmeleri, klasik mektuplar, faks mesajları veya ses kayıtları gönderme gibi yöntemleri içerir. Ayrıca, dijital çağda cinsel taciz, e-posta gönderme, sosyal medya kapsamında yorum yazma, kapalı ya da açık topluluklarda sesli, görsel veya yazılı mesajlar gönderilmesi yoluyla da işlenebilir. Bu tür suçlar, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi internet üzerinde kullanılan bilişim uygulamalarını kullanarak sesli, görsel veya yazılı iletiler gönderilmesi ile de gerçekleştirilebilir.

 

Cinsel Taciz Suçunda İspat

Cinsel taciz suçunun kanıtlanması, genellikle yargılama sürecinin en karmaşık ve hassas konularından biridir. Bu suç, genellikle sadece iki kişi arasında gerçekleştiği için, olayın tanıkları veya teknik delilleri gibi unsurların eksikliği olayı karmaşık hale getirmektedir. Kamera veya video kaydı gibi teknolojik kanıtlar, suçun kesin bir şekilde ispatlanmasına yardımcı olur ancak bu her olayda olmamaktadır ve bu da mahkemelerin suçun varlığını veya yokluğunu belirleme konusunda kararsız kalmalarına neden olmaktadır. İspat hususunda Yargıtay kararları doğrultusunda belirlemeler yapılabilir.

Mağdurun sanığı tanıma veya tanımama durumu, fail ile mağdur arasında önceden kaynaklanan bir anlaşmazlık veya düşmanlık durumu, mağdurun ifadelerinin tutarlı olup olmadığı durumu, mağdurun suç duyurusunu yapma süresi ve somut ve fiziksel kanıtlar durumu, Yargıtay kararları doğrultusunda suçun ispatının belirlenmesinden bu kriterlere dikkat edilmelidir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası –TCK 105

                Türk Ceza Kanunu Madde 105/1’e göre, bir kimseyi cinsel amaçla taciz eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, üç yıl ila iki yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi durumlarında altı ay ile üç yıla kadar hapis cezasına ve bu basit cinsel taciz suçu cezasıdır.

Türk Ceza Kanunu Madde 105/2’e göre,

  1. Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  2. Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  3. Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  4. Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  5. Teşhir suretiyle,

İşlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkra gereği verilecek olan ceza yarı oranında artırılmaktadır. Bu fiil sebebiyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olmamaktadır. Bu fıkra ise nitelikli taciz suçunun cezasıdır.

 

Cinsel Taciz Suçu Kapsamında Şikâyetin Süresi, Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme

Cinsel taciz suçu, farklı hükümlerle ele alınan bir suç türüdür. Basit cinsel taciz suçu, mağdurun şikâyeti üzerine soruşturulur ve şikâyet süresi, suçun işlendiği tarih ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay olarak belirlenmiştir. Eğer mağdur, bu süre içinde şikâyet hakkını kullanmazsa, aynı suçla ilgili şikayet hakkı kaybolur. Şikâyetten vazgeçme durumu ise, mahkemenin kararının kesinleştiği ana kadar mümkün olacaktır.

Öte yandan, cinsel taciz suçunun nitelikli hallerinde ise, mağdurun şikâyetine bağlı değildir ve savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulur. Bu tür suçların dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Şikâyetçi, bu süre içinde her zaman şikâyet hakkını kullanabilecektir.

Son olarak, cinsel taciz suçlarına ilişkin yargılama yetkisi asliye ceza mahkemesine aittir.

 

Cinsel Taciz Suçu Kapsamında Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Cinsel Taciz Suçunda Adli Para Cezası, bir suçun cezası olarak, hem hapis cezasıyla birlikte hem de bağımsız olarak uygulanabilen yaptırım şeklidir. Özellikle cinsel taciz suçlarına hükmedilen hapis cezaları belirli şartlar altında adli para cezasına dönüştürülebilir.

 

Cinsel Taciz Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, bir sanık hakkında verilen cezanın belirli denetim süresi boyunca uygulanmaması veya bu süre içinde belirli şartların yerine getirilmesi durumunda ceza kararının tamamen ortadan kaldırılması sonucunu doğuran bir hukuki mekanizmadır. Cinsel taciz suçu sebebiyle verilen hapis cezası için de Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararının verilme olasılığı bulunmaktadır.

Cinsel Taciz Suçunda Erteleme, cinsel taciz suçu sonucunda verilen hapis cezasının ertelenebilmektedir.

 

Yargı Kararları Işığında Cinsel Taciz Suçu

“….Sanığın davranışlarının incelenmesinde…, kişiler kapsamında  huzur ve sükununu bozma suçundan kaynaklı verilen hükme odaklanıldığında, sanığın karşı tarafı telefonla arama gerçekleştirip cinsel ilişki içerikli sesleri dinletme ve karşı tarafı dinleme eylemini, zincirleme şekilde cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirdiği göz ardı edilmeden, ek olarak da kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu kapsamında mahkûmiyet kararı…” (“Kapatılan” 14. Ceza Dairesi 2011/22134 E.  ,  2013/1075 K.)

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button