Single Blog Title

This is a single blog caption
Cebir Suçu

Cebir Suçunun Cezası

Cebir Suçu

Türk Ceza Kanunu’na göre cebir suçu, fiziki bir güç kullanarak herhangi bir kişinin bir davranışta bulunmaya zorlanmasını işaret etmektedir. Nitekim TCK’nın 108. maddesinde açıkça belirtilen hükümlere göre düzenlenen cebir suçu, aslen “Hürriyete Karşı Suçlar” kapsamında ele alınmasına rağmen, yaralama suçunun nitelikli hali olarak da kabul edilmektedir.

Kanunlarımız nezdinde cebir suçunun koruduğu hukuki fayda, vücut dokunulmazlığı ve kişinin kendi iradesiyle karar verme ile buna göre hareket etme özgürlüğünü ele almaktadır. Dolayısıyla cebir suçunun gündeme gelmesinde bir kişinin kendi isteği dışında bir hareketi gerçekleştirmeye zorlanması veya gerçekleştirmemesi istenmektedir. Aynı zamanda kişinin vücut bütünlüğü de ihlal edilmektedir.

Cebir Suçunun Genel Tanımı

Cebir suçunun işlenmesinde fiziki güç kullanmak yani kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilerek bir hareketi zorla gerçekleştirmesini istemek esastır. Bu bağlamda zor kullanan failin mağduru belirli bir davranışa zorlamasında kolunu bükmesi, başına veya yüzüne vurması, canını acıtarak kendisinden bir hareketi yerine getirmesine zorlaması cebir suçuna örnek teşkil etmektedir.  Bu kapsamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 108. maddesinde genel tanımı yapılan cebir suçunun şu tür hareketlerle işlenebildiğine dikkat çekilmektedir:

  • Bir kimseyi bir şeyi yapmaya zorlama
  • Bir kimseyi bir işin yapılmasına izin vermesi için zorlama

Cebir Suçunun Cezası

Cebir suçunun cezası, TCK’nın ilgili maddelerinde yer alan hükümlerde açıklandığı üzere kasten yaralama suçundan dolayı verilmesi gündeme gelen cezanın belirli bir oranda artırılmasıyla verilmektedir. İlgili kanununda yer alan açıklamaya göre; bir şeyi yapması veya yapmaması için bir kişiye cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur denilmektedir.

Cebir Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Cebir suçunun gündeme gelmesiyle görevli ve yetkili mahkeme, gerçekleşen fiilin niteliğine göre Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi olabilmektedir. Cebir suçu hakkında profesyonel hukuki destek almak için https://ferhatkule.av.tr/ bağlantı adresine sahip avukatlık büromuzdan hizmet alabilirsiniz. Bunun yanında danışmanlık hizmetimiz için de internet sitemiz üzerinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak profesyonel avukat kadromuzdan destek alabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button