BOŞANMADA ŞİRKET PAYLAŞIMI

Boşanmada Şirket Hisselerinin Paylaşımı

Boşanmada eşlerin mal paylaşımında şirket ortaklığı söz konusu olduğunda bazı kıstaslar bulunmaktadır. Eşlerin ikisi de şirketin ortağı olduğunda boşanma sonrası ortaklık aynen devam etmekle birlikte eşlerden birinin şirketin ortağı olması malvarlığının paylaşımında kişisel ve edinilmiş malvarlığı ayrımını gündeme getirmektedir.

Boşanmada kişisel ve edinilmiş malvarlığı

Boşanmada eşlerin mal paylaşımında edinilmiş ve kişisel mal ayrımı söz konusudur.  Kural olarak evlilik birliği içerisinde kazanılan malların tabi olduğu mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ancak bu TMK’da yapılan değişiklikle hisselere sahip olunan tarihin 2002 öncesi ve 2002 sonrası olarak farklılık gösterir. 2002’den önce evlilik birliği içerisinde edinilenler tarafların kişisel malı sayılırken 2002 sonrasındakiler ise edinilmiş mal sayılacaktır.

Boşanmada aile şirketlerinde ortaklık

Öte yandan ülkemizde en yaygın şirket türlerinden aile şirketlerinde kişi, aile şirketindeki hissesini yalnızca o aileye mensup olmakta doğuştan kazanmaktadır. Dolayısıyla hisseler, sahibinin kendi kişisel malı sayılır. Ayrıca eşler arasında evlilik sürecinde kişisel ve edinilmiş mal ayrımı sözleşmeyle netleştirilebilir. Böylece evlilik sürecinde yapılmış mal rejimi sözleşmesiyle eşin mesleğini yürütürken edindiği mal varlığı değerleri ya da şirket faaliyetlerinden kazanılan malvarlığı değerleri “kişisel mal” kabul edilerek boşanma esnasında paylaşım haricinde ele alınabilmektedir.

Boşanmada şirket hisse “değerlerinin” paylaşımı

Boşanmada paylaşıma konu olan şirket hisseleri değil hisselerin değerleridir. Şirket hisseleri edinilmiş mal değil de kişisel mal olduğundaysa yalnızca dağıtılmamış kar payları tasfiyeye girmektedir. Boşanma sürecinde eşlerinden birinin sahip olduğu şirket ortaklığında mal/hisse/değer paylaşımında ele alınan bir diğer husus ise eşlerden birinin sermayede açısından hissesinin olduğu şirkete katkıda bulunmasıdır. Bu durumda ilgili şirketin ortaklarına dağıtılmış ödemeler değerlendirilir. Nitekim sermaye katkısı edinilmiş mal kapsamında ele alınır.

Boşanmada şirketin artan malvarlığı

Boşanmada şirket durumlarında söz konusu bir diğer husus ise eşin koyduğu sermayeyle şirketin mal varlığını arttırmasıdır. Ancak bu durumda değer artışı, bağlantısının açık şekilde ispatlanmasıyla mal varlığı paylaşımı kapsamına alınabilecektir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarına başvurabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button