Single Blog Title

This is a single blog caption

BOŞANMA NEDİR?

Boşanma, en genel anlamıyla yasalar önünde evlilik birliğinin sona ermesi olarak tanımlanabilir. Evlilik birliği yasalar önünde başlar, evlilik birliğinin bitmesi için de hâkim kararı gereklidir. Eşlerden biri ya da her ikisi birden evliliğin bitmesini talep ediyorsa dava açmaları gerekmektedir.

Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülür ancak diğer özel hukuk davalarından farklı usullerle yürütülür.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası anlaşmalı ya da çekişmeli olarak açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davasında her iki tarafın boşanma ve buna bağlı sorunlarla ilgili( nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı vb.) fikir birliği söz konusudur.

Çekişmeli boşanmada ise söz konusu sorunların çözümüyle ilgili taraflar arasında bir fikir birliği yoktur, aksine bir çekişme söz konusudur.

Çekişmeli boşanma davaları geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı nedeniyle tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi genel nedenlerle açılabilir.

Zina (aldatma) ,hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk etme, akıl hastalığı gibi sebeplerle açılan boşanma davaları özel nedenli olarak adlandırılmaktadır.

Boşanma davasının özel ya da genel sebebe dayanmasının hukuki boyutta farklı sonuçları vardır. Bir evlilikte özel boşanma sebepleri varsa, davacı, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir. Genel boşanma sebeplerinde ise boşanma kararı verilebilmesi için hem davacı hem de davalı birbirinin kusurunu ispatlamak zorundadır.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button