Single Blog Title

This is a single blog caption
İstanbul Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma avukatı İstanbul merkezli avukatlık büromuzdan tahsis edebileceğiniz profesyonel destekleri sunmaktadır. Evliliğin sonlanması ve boşanma davalarında avukatlık desteği oldukça önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple boşanma davalarında hukuki süreçlerin yakından takip edilebilmesi dava sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuz tabloların önlenebilmesi adına Aile Hukuku kapsamındaki tüm davalar için hukuki destek almanızı önermekteyiz. Boşanma avukatı İstanbul bölgesinde boşanma sürecindeki tarafların Aile Mahkemesi’ne sundukları iddia ve savunmaların hukuksal bir çerçeve içine alınmasında büyük rol üstlenmektedir. Nitekim davaların seyrini doğrudan etkileyebilecek olan süreçlerin, hukuki zemin içerisinde ilgili mahkemeye sunulması taraflar açısından büyük önem taşımaktadır.

Evlilik müessesi, toplumun devamlılığını sağlayan ve bireylerin hayatlarının sonuna kadar ortaklaşa çıktıkları bir yolu ifade etmektedir. Dolayısıyla evlilik kurumu, hem toplumun geleceği hem de evlilik yoluyla hayatlarını birleştiren bireylerin geleceğine doğrudan etkisi olan bir sistemdir. Bu sistemin sonlandırılması da haliyle birtakım sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Evliliğin sonlandırılmasının ardından ortaya çıkan kararlarda hak kayıplarının yaşanmaması, kişilerin hayatlarını derinden etkileyebilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi, evlilik sonrası çocukların velayet durumları konusundaki ihtilafların giderilmesi hukuki destek alınarak gerçekleştirilmesi gereken hususlardır.

İstanbul Boşanma Avukatı

                                       Boşanma Avukatı İstanbul

Türk Medeni Kanunu’nda Evliliğin Sonlandırılması

Hayatlarını birlikte devam etme sözüyle yola çıkan bireyler, evliliğin gerektirdiği sorumlulukların yerine getirilmemesinin ardından mağduriyet yaşayabilirler. Bu durumlarda da kişinin şahıs olarak hak ve özgürlüklerine engel teşkil edecek birtakım problemler meydana gelebilir. Dolayısıyla bu tür problemlerin ortaya çıkmaması, çıktığı durumlarda da yaşanan mağduriyetlerin hukuksal açıdan giderilmesi ve söz konusu kişisel hakların güvence altına alınması için Türk Medeni Kanunu’nda bazı yasalar oluşturulmuştur. Bunlara göre evliliğin sonlandırılmasını gündeme getirecek olan durumlar şunlardır:

  • Eşlerden birinin zina yapması durumunda mağdur olan eş boşanma davası talebinde bulunabilir. Dava sürecinde affetme gibi bir durum söz konusu olursa dava hakkı düşer.
  • Hayata kastetme ve onur kırıcı davranışta bulunma durumlarında mağdur olan eş boşanma davası açabilir. Bu konuda aile bireylerine hakaret edilmesi de boşanma davası açmada haklı bir sebep olarak görülmektedir.
  • Eşlerden birinin küçük düşürücü suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi durumunda mağdur olan eş boşanma davası açabilir.
  • Haksız sebeple evi terk eden eş hakkında boşanma davası açılabilir.
  • Akıl hastalığı gibi evliliğin yürümesine engel oluşturabilecek durumlarda söz konusu hastalığın sağlık raporuyla ispatlanmasının ardından boşanma davası açılabilir.
  • Evlilik birliğinin sarsılması durumunda boşanma davası açılabilir.

Aile Hukuku Uzman Avukat Ekibi

Avukatlık büromuzda hizmet verdiğimiz alanların arasında Aile Hukuku da bulunmaktadır. Bu departmanda görevli olan avukat ekibimiz boşanma ve benzerleri olarak Aile Mahkemesi’nde görülen davalarda müvekkillerine profesyonel destek sunmaktadır. Boşanma avukatı İstanbul merkezli olarak sizlere boşanma davalarında aradığınız desteği sağlamak için titizlikle çalışmalarına devam etmektedir. Av. Ferhat Kule ve denetimli avukat ekibimizden boşanma davaları konusunda aradığınız hizmeti almak için avukatlık büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button