Single Blog Title

This is a single blog caption
İstanbul Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim Suçları Avukatı İstanbul

Bilişim suçları avukatı İstanbul merkez olmak üzere çevre illerde bilişim alanında yaşadığınız ihlal ve ihtilaflar konusunda sizlere profesyonel destek sunmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında giderek artan bilişim suçları ve bu alanda kişilerin hak ve özgürlüklerini bilerek hareket etmeleri bilişim hukukunun kapsamının giderek artmasına uygun ortamı oluşturmaktadır. İstanbul merkezli profesyonel avukatlık büromuzda bilişim suçları başta olmak üzere birçok hukuki alanda müvekkillerimize istenilen çözümler üretmeye ve hukuki alanda yaşadıkları sorunları başarılı bir şekilde ortadan kaldırmaya devam ediyoruz.

Teknolojinin gelişmesi akabinde geniş kitlelere yayılmasıyla, internet günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Uçsuz bucaksız olarak nitelendirebileceğimiz internet dünyasının; ticari, siyasi, kişisel hak ve özgürlükler konularında birçok etkisi bulunmaktadır. Nitekim geniş kitlelerin internet dünyasında birbirleriyle yaşadıkları iletişim bu alanda hukuki kuralların ve prensiplerin oluşturulmasını da kaçınılmaz kılmıştır. Bu sebeple bilişim hukuku adı altında bir kurallar bütünü hukuki sistemde yer etmiş ve internet kullanan herkesin bu hukuki kurallara uyması gerektiği kanunlar ile desteklenmiştir.

İstanbul Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim Suçları Avukatı İstanbul

Türk Ceza Kanunu’na Göre Bilişim Suçları

Bilişim hukukunda kişilerin yaşadıkları hukuki sorunlar, 5237 sayılı Türk ceza Kanunu’nda “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” adı altında 243 ile 245 maddeleriyle düzenlenmiştir. Buna göre TCK’da yer alan bilişim suçları şu ana başlıklardan oluşmaktadır:

  • Bilişim sistemine girme suçu
  • Sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu
  • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu
  • Yasak cihaz veya program kullanma suçu

Görüldüğü üzere TCK’da açık olarak düzenlenen bu suçlar, günümüzde bilişim hukukunda yaşanan problemlerin temelini oluşturmaktadır. Birçok vatandaş internet ve teknolojik aletlerin kullanımında söz konusu kuralları ihlal edebilmekte ve bu sebeple diğer internet kullanıcılarını kanunsuz yollar ile mağdur edebilmektedir.

Avukatlık büromuzda bu alanda ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi açısından profesyonel destek verilmektedir. Büromuzda yer alan ve kendi alanlarında uzman avukatlarımız, müvekkillerinin hukuksal alanda yaşadıkları mağduriyetlerde onlarla ortak hareket ederek en başarılı çözümlerin ortaya çıkmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Genel anlamda birçok hukuki alanda profesyonel hizmet veren büromuzun avukatları arasında, bilişim hukuku ve bilişim suçları alanlarında da en başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır.

İstanbul Bilişim Hukuku Avukatlık Bürosu

Büromuzun sunduğu hukuki hizmetler ve danışmanlık alanlarından biri de son dönemde giderek yaygınlaşan bilişim suçları ile ilgilidir. Bilişim hukuku avukatlarımız, müvekkillerimize bir müşteri gözüyle bakmayıp, onların yaşadıkları problemlere en iyi çözümleri sunmak için deneyimlerini kullanarak başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu alanda;

  • Kötü amaçlı yazılımlar oluşturmak
  • Bilgi hırsızlığı
  • İnternet veya bilişim araçlarında dolandırıcılık ve kimlik hırsızlıkları
  • Bilgisayar ve benzer elektronik aygıtlardaki verilerin silinmesi veya değiştirilmesi

gibi bu alandaki en çok karşılaşılan hukuksuzluklara karşı başarılı bir şekilde istenilen çözümler üretilmektedir. Bilişim suçları avukatı İstanbul merkezli avukatlık büromuzda bu alanda ihtiyaç duyulan profesyonel desteği sunmaya devam etmekteyiz. Av. Ferhat Kule ve deneyimli ekibiyle hizmetinizdeyiz.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button