Single Blog Title

This is a single blog caption

Bilişim Suçlarında Yargıtay Kararları

E-mail Şifresini Değiştirme Yoluyla Bilişim Suçu

Sanık, müştekinin e-mail adresine girerek yeni şifre oluşturmuş, müştekinin erişimini engellemiştir. Bu fiil bilişim suçları arasında düzenlenmiştir. Sanığın fiili TCK md. 244/2’de düzenlenen “bir bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma” şeklindeki bilişim suçu ile cezalandırılmalıdır (Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Esas No: 2013/771, Karar No: 2014/15833, Tarih: 23.6.2014).

Sistemi Engelleme, Bozma ve Verileri Yok Etme Şeklinde İşlenen Bilişim Suçlarının Cezası

Sanıkların okul notlarını ve eksikliklerini değiştirmek için, bilgi sisteminin, bağlı olduğu okullarda kullanılan e-okul bilgi sistemi şifrelerini devralarak gerçekleşen suçu işlediği sayılan sadığa bağlı olarak hükmolunan cezasının sitenin kamu kurumuna ait olması nedeniyle TCK.nun 244/3. maddesi gereğince cezaların arttırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hükümler kurulması, Bilişim sisteminde yapılan işlemler sonucu devamsızlık ve not düzeltmelerin dışında sağlandığı belirtilen haksız menfaatlerin ne olup kim tarafından sağlandığı karar yerinde açıklanıp tartışılmadan yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde TCK.nun 244/4. maddesinin uygulanması hukuka aykırıdır (Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Karar:2017/1405).

Sosyal Medyadaki Verileri Değiştirme veya Silme ile İlgili Suç

Bilişim suçları elektronik ortamda işlenen suçlardır. Siber suçlar çoğunlukla sosyal medya hesapları aracılığıyla işlenmektedir. Sanık, şikayetçinin facebook şifresine erişerek Facebook hesabına erişmesini engelledi. Bu nedenle, TCK md. Bir bilgi sisteminde (244/2) verileri bozma, tahrip etme, değiştirme veya erişememe şeklinde bir bilgisayar suçu işlenmiştir.

Bilişim Aracılığı ile Hırsızlık Suçu

Sanık, şikayet sahibinin interaktif bankacılık bilgilerini ve şifresini öğrenerek internet üzerinden hesabına para aktarmıştır. Bu fiil siber suçların suçları tarafından değil, hırsızlık suçları kapsamında düzenlenmiştir. Sanık, TCK md. 142/2-e bilişim suretiyle hırsızlık suçundan cezalandırılmaldır (Yargıtay 11. Ceza Dairesi – Karar No: 2011/21245). Siber suçlar söz konusu olduğunda amaç internet üzerinden veri aktarmak değil, verilerle temsil edilen parayı aktarmaktır ; bir bilişim suçu değil, TCK md. 142/2-e’de düzenlenen bilişim suretiyle  nitelikli hırsızlık suçu oluşur (Anayasa Mahkemesi 8. Ceza Dairesi – Karar No: 2013/28348). Siber suçlar hırsızlık suçu altındaysa, sanık, bilişim suçu suretiyle hırsızlık suçunu düzenleyen TCK md. 142/2-e gereği cezalandırılmalıdır.Mevcut davada davalı, en çok satan bayinin bilgi programında şifreyi ele geçirmiş ve internet üzerinden kendisine ve başkalarına kredi göndermiştir. Sanık, TCK’nın 142/2-e maddesi uyarınca hırsızlık suçuyla cezalandırılmalıdır.(Yargıtay 13. Ceza Dairesi – Karar No: 2014/9032).

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button