Single Blog Title

This is a single blog caption

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

İnternetin yaygın kullanımı sanal ortamlarda çeşitli suç türlerini de beraberinde getirmektedir. Nitekim bilişim sistemlerine izinsiz erişim bunlardan biridir. Bilişim sisteminin kapsamı ise, bir işletim sisteminden, sosyal medya uygulamalarına kadar çeşitli birçok platformu içermektedir. Bu anlamda geniş ve titizlik gerektiren bir çalışma sahasına sahiptir.
TCK 243. madde 1. fıkrasında bilişim sistemine girme suçu “bir bilişim sistemine hukuka aykırı bir şekilde girme ve orada kalmaya devam edilmesi ile oluşur”  şeklinde ifade edilmiştir.
Bilişim sistemine girme suçu ve devamında gerçekleştiren eylemlere göre farklı cezalara tabidir. Genel anlamda karşılaşılan bilişim sistemine girme suçları ise;
  • Sistemin Tamamına ya da Bir Kısmına Erişim
  • Bilişim Sistemindeki Verileri Yok Etme veya Değiştirme
  • Bilişim Sistemindeki Verileri İzleme’dir.
TCK 243/1. maddeye göre bilişim sistemine girme suçunun cezası şu şekilde ifade edilmiştir: Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
Bilişim sistemine girme yalnızca sisteme erişim eylemini kapsamakta haricinde herhangi bir eylem gerçekleştirmeyi içermemektedir.  Verileri silme veya yok etme ya da diğer suç eylemleri ayrı bir suç unsuru teşkil etmekte bu anlamda farklı cezalara tabi tutulmaktadırlar.
TCK 243/3. maddeye göre bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçunun cezası ise şu şekilde ifade edilmiştir; Bilişim sistemine girme fiili nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Mağdurun izni olmadan işletim sistemi ya da sosyal medya hesaplarının erişimi ve devamında eylemlerinin takibi de bilişim suçları kapsamında yer almaktadır. Bu durumda mağdurun fark etmesi ve ihbarı üzerine işletim sistemleri ve IP adresleri üzerinden erişim bilgileri ve gerçekleştirilen etkinlikler Bilişim Hukuku kapsamında ispatlanabilecektir. Diğer yandan bilişim sistemine girme ve takibin suçu da farklı olmaktadır.
TCK 243/4. maddeye göre bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır şeklinde ifade edilmiştir.
Bilişim hukukunda gerek kanuni gerekse teknolojik yetkinlik mağdurların delil sunma ve haklarını müdafaada süreci direkt etkileyen kilit hususlardır. Bu noktada mağdurların karşılarındaki suçlunun kimliği ve suç araçlarını net belirleyebilme olasılıklarının düşük olduğu bilişim suç türlerinde deneyimli ve yetkin bilişim avukatı desteği zaruri olmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz avukatlarına başvurabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button