Single Blog Title

This is a single blog caption

Bilişim Hukuku Avukatı

Bugün bilişim dünyasında dünyanın kat etmiş olduğu seviye önceki yüzyıllarla mukayese edilemeyecek düzeye gelmiş olup teknolojik gelişmenin ivmesi her geçen gün yükselmektedir. Bilişim sistemlerinin gelişmesi sayesinde bugün insanlar evlerinden dahi adım atmadan alışveriş yapmakta, ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirmekte, binlerce ansiklopedik bilgiye tek bir arama motoru ile ulaşabilmekte, metaverse gibi gelişmeler sayesinde sanal dünyaya adım atabilmekte ticareti gerçek hayattan alarak dijital dünyaya yerleştirebilmektedir. Bilişim sisteminin bu denli gelişmesi ortaya yeni sorunlar da meydana getirmekte, bu sorunlar kendisini en çok hukuk alanında göstermektedir. İşte bu yüzden Bilişim Avukatının ne olduğu ve hangi sorunlarla ilgilendiğini açıklamak da ve ne tür hizmetler sunduğunda fayda bulunmaktadır.

 

 

Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim dünyasının gelişmesinden sonra Bilişim Avukatı kavramına geçmeden önce Bilişim Avukatının uğraşmış olduğu Bilişim Hukukuna da açıklık getirmek gerekmektedir. Bilişim Hukuku esasen internet hukukunu da bünyesinde barındıran, algoritmaların dünyasında bilginin paylaşımı noktasında meydana gelen hukuki uyuşmazlıklar ve problemlerle uğraşan karma bir hukuk dalıdır. Bilişim Hukukunu diğer hukuk alanlarından ayıran ise hem hukuki hem de cezai boyutla kesişiyor, her iki alanda da uyuşmazlıklar barındırıyor olmasıdır. Bilişim sisteminin gelişmesi yeni açıklar da meydana getirdiğinden yeni suç tipleri meydana getirmekte, var olan suçların ise işleniş biçimlerini değiştirmektedir. Bu sebeple Bilişim Hukukunun Ceza Hukuku ile bağlantısı oldukça yüksektir. Aşağıda da açıklayacağımız üzere Bilişim Avukatı da bu saha içerisinde hukuki hizmet sağlamaktadır.

 

 

Bilişim Avukatı Nedir?

Bilişim Avukatı, Bilişim Hukukunun yukarıdaki tanımından da yola çıkılacak olursa bu alanda ortaya çıkan ihtilafları çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Bilişim Hukukunun son derece teknik bir alan olması sebebiyle Bilişim Avukatı gerek hukuki alanda gerekse bilişimin teknik boyutunda uzmanlaşmış kimselerdir.

 

 

Bilişim Avukatı Ne İş Yapar?

Bilişim Avukatı, Bilişim Hukuku alanında hizmet vermekte ve bu alanda kendisini geliştirerek uzmanlaşmakta ve müvekkillerine en iyi hukuki hizmeti vermektedir. Bilişim Hukuku teknolojik gelişmelerin ilerlemesi düşünülecek olursa son derece dinamik bir alandır ve Bilişim Hukuku Avukatı alanında uzmanlaşmak ve en iyi hizmeti verebilmek için bu güncel gelişmeleri takip etmektedir. Genel olarak Bilişim Avukatının vermiş olduğu hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

 

1-) Bilişim ve KVKK suçlarında gerek soruşturma, gerekse kovuşturma aşamalarında mağdur yahut sanık ayırt edilmeksizin her türlü hukuki destek sağlanmaktadır.

 

2-) Telif hakkı bulunun dijital ortamdaki eserlerinizi üçüncü kişilerin ihlallerine karşı koyarak bu tür ihtilallerin vuku bulması halinde sizin adınıza her türlü hukuki yola başvurmaktadır.

 

3-) İnternet üzerinde içerik kaldırılması ve linklere erişim engeli getirilmesi gibi işlemlerde her türlü hukuki destek sağlanmaktadır.

 

4-) E-ticaret sitelerinde vb. platformlarda cayma hakkı, ön bilgilendirme formu, mesafeli satış sözleşmesi gibi her türlü sözleşmeyi sizin adınıza hazırlar.

 

5-) Domain ihlallerinde bu tür ihlallerin giderilebilmesi için her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

 

6-) Elektronik tespit işlemlerini gerçekleştirir.

 

7-) KVKK alanında şirketlere hukuki danışmanlık vermektedir.

 

Bilişim Avukatı genel olarak yukarıda sayılan hukuki hizmetleri sağlamakla birlikte çalışma alanları sayılanlarla sınırlı olmamaktadır. Zira Bilişim Hukuku dinamik bir alandır ve Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis sitelerindeki hak mahrumiyeti gibi yeni hukuki ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Bilişim Avukatının hizmet yelpazesi çok geniştir.

 

 

Bilişim Suçları

Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 243 ve 245. Maddeleri arasında “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre bilişim suçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 

  • Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243)
  • Sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (TCK m.244)
  • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245)
  • Yasak cihaz veya programların kullanılması suçu (TCK m.245/A)

 

TCK’da özel olarak düzenlenen ve yukarıda sayılmış olan bilişim suçlarına Doğrudan Bilişim Suçları denilmektedir. Bunların haricinde TCK’da özel olarak düzenlenmemekle birlikte diğer suçların bilişim vasıtası ile işlenmesi halinde Dolaylı Bilişim Suçları ortaya çıkmaktadır. Bunlara örnek olarak ise hakaret (TCK m.125), nitelikli hırsızlık (TCK m.142) ve nitelikli dolandırıcılık(TCK m.158) suçlarını vermek mümkündür.

 

Bilişim Avukatının Önemi

Bilişim Hukukunun teknik boyutunun derin olması, ceza hukuku anlamında karmaşık suç tipleri barındırması, farklı suç tipleri içerisinde gözlemlenmesi bu konuda uzman avukatlara ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Bilişim Avukatı da bu alandaki ihtiyaçları gidererek Bilişim Hukuku alanındaki ihtilaflarda her türlü hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

 

Yine de yeni gelişmekte olan bir alan olması ve tehlikelerinin fazla olması sebebi ile Bilişim Avukatı seçiminde dikkatli olunmalı, tercihlerinizi mutlaka o alanın uzmanı olan bir Bilişim Avukatından yana kullanmalısınız. Avukat Ferhat Küle de Bilişim Hukuku alanında Kule Hukuk Bürosu bünyesinde İstanbul Küçükçekmece’de Türkiye’nin dört bir yanından müvekkillerine hizmet vermektedir. Bu sebeple bu alanda ortaya çıkan hak kayıplarınızda büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button