Single Blog Title

This is a single blog caption

BANKA VE KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANIMI

Teknolojik gelişmeler ve gelişmelerin toplama uyumu birçok yeniliğe sebep olmaktadır. Nitekim meydana gelen her yeniliğin zamanla kulanım alanı da genişlemektedir. Dijital ortamlarda ekonomik etkinliklerin yaygınlaşması ve sanal ortamlarda her kesimin faaliyette bulunma imkânı bu duruma örnek gösterilebilir.  Özellikle kredi ve banka kartlarının dijital ortamlarda sıklıkla kullanılabilmesi birtakım sorunları da beraberinde getirmiş ve kredi kartı dolandırıcılığı benzeri bilişim suçları yaygınlaşmıştır.

Banka ya da kredi kartlarının izinsiz ya da kötüye kullanımına ilişkin esaslar ise TCK 245. madde 1. fıkrada şu şekilde ifade edilmiştir: “Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır”.

Bilgisayar, pos makinesi, cep telefonu ve her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenilen suçlar bilişim hukuku kapsamında bilişim suçları içerisinde yer almaktadır. Bank ve kredi kartlarının 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda tanımlamaları yapılmıştır. Buna göre;

Banka kartı, mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kart,

Kredi kartı ise, nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını ifade ettiği şeklinde tanımlanmıştır.

Mağdurun kimlik bilgileriyle hem kredi kartını alınması hem de kredi kartıyla işlem yapılması  Bilişim suçları açısından (siber suçlar) işlenen fiilin niteliğine göre birden fazla kere işlenmiş kabul edilecektir. Somut olayda kredi kartının bankadan alınması ayrı bir bilişim suçu (TCK md. 245/2), kredi kartının kötüye kullanılması (TCK md. 245/3) ayrı bir bilişim suçunu ifade etmektedir. Sanığa her iki bilişim suçu nedeniyle ayrı ayrı ceza verilmesi gerekir (Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Karar No: 2015/2260).

Nitekim kredi kartının çalınması ya da izinsiz kullanımı suç iken ayrıca kredi kartı bilgilerinin kullanılması da ayrı bir suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla bilişim suçlarıyla mücadele de  mağdurların haklarını müdafaalarında deneyimli ve analitik düşünme kabiliyetine  sahip çeşitli hukuki sahalarda tecrübesi bulunan bilişim avukatı desteğine ihtiyaçları vardır.

Bu konuda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz avukatlarına başvurabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button