Single Blog Title

This is a single blog caption
Avukat Vekalet Ücreti 2019

Avukat Vekalet Ücreti 2019

Avukat Vekalet Ücreti

Avukat vekalet ücreti hesaplama, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) belirlemiş olduğu avukatlık asgari ücret baremi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde avukatlık alanında faaliyette bulunan tüm avukatlar, TBB’ye bağlı olan barolara tabi olarak avukatlık hizmetlerini sürdürmektedir. Dolayısıyla bir avukat hangi şehirde olursa olsun o şehrin barosuna bağlı olmak durumundadır. Bu sebeple de avukatlık hizmetlerinde temel kriter alınan bir ücretten bahsetmek mümkündür. Avukat vekalet ücreti hesaplamaları TBB’nin belirlemiş olduğu limit üzerinden yapılmaktadır.

Avukata vekalet veren kişi hukuki literatürde müvekkil olarak nitelendirilmektedir. Müvekkil avukattan almış olduğu hizmetleri vekalet ücret sözleşmesi kapsamında karşılamakla yükümlüdür. Söz konusu müvekkil ile avukat arasında yapılan ücret sözleşmesi anlaşması, sözlü veya yazılı olarak yapılabilmektedir. Bu noktada avukat, müvekkili ile ücret sözleşmesi ve benzeri bir sözleşme imzalamasa bile, kendi tarifesi üzerinden ücret almaya hak kazanmaktadır.

Avukat Vekalet Ücreti Hesaplama

Müvekkiller, karşılaştıkları hukuki uyuşmazlıkların çözümünde destek aldıkları avukatların ücretlerini belirli bir barem üzerinden gerçekleştirmek durumundadır. Dolayısıyla avukat vekalet ücreti hesaplama işlemleri ile bu ücret gün yüzüne çıkarılabilmektedir. Avukat ile müvekkili arasında ödenmesi gereken vekalet ücreti, Borçlar Kanunu ve 1136 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Avukatlık Kanunu olarak adlandırılan bu yasada 165. maddede yer alan hükümler, avukatlık vekalet ücretinin niteliğini belirleyici olması sebebiyle önem teşkil etmektedir.

Avukat vekalet ücreti konusunda belirlenen tutar, genellikle herhangi bir dava öncesinde avukat ile müvekkil arasında kurulan diyalogda belirlenmektedir. Zira vekalet verilmeden önce avukatlık hizmetinin karşılığı olan ücretin belirlenmiş olması, daha sonraki süreçte uyuşmazlıkların çıkmaması adına önemlidir. Bu sebeple avukat ve müvekkili mutabakata vararak söz konusu tutar üzerinden avukatlık hizmeti sağlanmasına hemfikir olmaktadır.

Avukat Vekalet Ücreti 2019

Bu noktada müvekkillerin dikkat etmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Karşılaştıkları hukuki uyuşmazlıkların çözümü için avukat desteğine başvuran kişiler, söz konusu davayı kazansalar da kaybetseler de vekalet vermiş oldukları avukatlara hak ettikleri ücreti ödenmekle yükümlüdürler. Avukat vekalet ücreti 2019 yılı itibarıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından en alt sınırı belirlenmiştir. İstanbul merkezli avukatlık büromuzdan hizmet alırken avukat vekalet ücreti hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button