Single Blog Title

This is a single blog caption

Araç Değer Kaybı ile İlgili Sorumluluk ve Sorumluluktan Kurtulma

 Araç kazalarında sadece maddi hasar değil, araç değer kaybı da önemli bir maddi kayıp oluşturabilmektedir. Bu kaybın kim tarafından karşılanması gerektiği ise kaza kusuruna ve ilgili mevzuata göre değişmektedir.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, bir kaza sonucunda aracın uğradığı hasardan dolayı onarım sonrası eski haline dönse bile piyasa değerinde meydana gelen düşüştür. Bu düşüş, kazanın şiddetine, hasarın kapsamına ve aracın modeline bağlı olarak değişebilir.

Kim Sorumludur?

Araç değer kaybının tazmini için öncelikle kazada kusurlu olan tarafın sorumlu olduğu kabul edilir. Kusur oranlarına göre tazminat yükümlülüğü de bu oranda paylaştırılır.

Ancak bazı durumlarda, kusurlu tarafın maddi imkansızlık sebebiyle tazminatı karşılayamaması veya kusurun belirlenmesinin zor olması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda araç değer kaybının tazmini için alternatif çözümler devreye girebilir.

Araç Değer Kaybında Sorumluluktan Kurtulma Yolları

Araç kazalarında değer kaybı önemli bir maddi kayıp oluşturabilir. Bu kaybın tazmini için öncelikli olarak kusurlu tarafın sorumlu olduğu kabul edilir. Fakat bazı durumlarda kusurlu tarafın maddi imkansızlık sebebiyle tazminatı karşılayamaması veya kusurun belirlenmesinin zor olması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda araç değer kaybının tazmini için alternatif çözümler devreye girebilir.

Zorunlu Trafik Sigortası (ZTS)

ZTS, üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni tazminatlar için belli bir teminat sunmaktadır. Fakat ZTS, araç değer kaybını kapsamamaktadır.

Kasko Sigortası

Kasko sigortası, kaza sonucunda oluşan maddi hasarı ve değer kaybını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Kasko sigortası yaptırmak, araç değer kaybının tazmini için önemli bir güvencedir.

Sigorta Şirketine Başvuru

Araç sahibi, kazadan dolayı uğradığı değer kaybı için doğrudan sigorta şirketine başvurabilir. Sigorta şirketi, kusur oranlarına göre tazminat ödemesi yapacaktır.

Bilirkişi Raporu

Tazminat talepleri için bilirkişi raporu önemli bir belge olarak kabul edilir. Bilirkişi raporu, kazanın şiddetine, hasarın kapsamına ve aracın modeline göre değer kaybını hesaplar. Bilirkişi raporu, sigorta şirketiyle yapılacak görüşmelerde ve mahkemelerde delil olarak kullanılabilir.

Hukuki Yollara Başvurma

Tazminat talebinin sigorta şirketi tarafından reddedilmesi veya adil bir tazminat ödenmemesi gibi durumlarda araç sahibi, mahkemeye başvurarak haklarını talep edebilir.

Araç İşletendenin Değer Kaybı Taleplerine Karşı Sorumluluğu

Araç kazalarında değer kaybı önemli bir maddi kayıp oluşturabilir. Bu kaybın tazmini için öncelikle kusurlu tarafın sorumlu olduğu kabul edilir.

Araç İşletendenin Sorumluluğu

Araç işleteni, kazanın kusurlu tarafıysa veya kusurlu tarafın maddi imkansızlık sebebiyle tazminatı karşılayamaması gibi durumlarda değer kaybı taleplerine karşı sorumlu olabilir.

Kanuni Dayanaklar:

  • Borçlar Kanunu (BK) madde 49: Bir kimsenin kusuru ile bir başkasının uğradığı zarardan doğan borçtan, kusurlu olan sorumludur.
  • Karayolları Trafik Kanunu (KKT) madde 97: Trafik kazasından doğan maddi zararların tazmininde, kusurlar oranında sorumluluk söz konusudur.

Sorumluluktan Kurtulma Yolları

Bazı durumlarda araç işleteni, değer kaybı taleplerine karşı sorumluluktan kurtulabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Kusurunun Bulunmaması: Kaza, araç işleteninin kusuru olmadan meydana gelmişse sorumluluktan kurtulabilir.
  • Zorunlu Trafik Sigortası (ZTS): ZTS, üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni tazminatlar için belli bir teminat sunmaktadır. Fakat ZTS, araç değer kaybını kapsamamaktadır.
  • Kasko Sigortası: Kasko sigortası, kaza sonucunda oluşan maddi hasarı ve değer kaybını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Kasko sigortası yaptırmak, araç değer kaybının tazmini için önemli bir güvencedir.
  • Yasal Sürelerin Dolması: Tazminat talepleri için yasal süreler mevcuttur. Bu süreler aşmadan gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir.

Önemli Noktalar:

  • Tazminat talepleri için gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde toplanması ve sigorta şirketine zamanında başvuruda bulunulması önemlidir.
  • Hukuki süreçlerde bir avukattan yardım almak haklarınızı koruma altına almanıza yardımcı olacaktır.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button