ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………………………………..SİGORTA A.Ş.

(Hasar Servisi Müdürlüğüne)

             ……..  Adına kayıtlı,……………Sigorta A.Ş’ye Sigortalı 34 XX 34  Plaka sayılı  Araç  Atatürk   Bulvarı üzerinde seyir halinde iken, adıma kayıtlı 34 XX 001 plaka sayılı araca çarpması sonucu maddi  hasarlı  kazaya sebebiyet vermiştir. Aracımın bakım ve onarımı ilgili sigorta şirketi tarafından giderilmiştir. Ancak değer  kaybına ilişkin ödeme yapılmamıştır. Bu kazada 34 XX 34   plakalı araç tam kusurlu  bulunmuştur.

Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla; aracımda meydana gelen  120.00-TL Tutarındaki  değer kaybının aşağıdaki  hesap numarama gönderilmesini ve mağduriyetimin giderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

               ADI SOYADI

TC  NO:……………………

GSM                       :

Adres                      :

Hesap bilgileri        :

Hesap Sahibi           :

EKLERİ:

1- Kaza Tespit tutanağı,

2- Kazaya ilişkin fotoğraflar,

3- Hasar Fatura sureti

4-  Aracının ruhsat fotokopisi

NOT/   1-Çarpan  aracın Sigorta Şirketine Gönderilecektir.

2-Ödemeye  itiraz edilirse Sigorta Takime Başvurulabilir…

                                                 ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI YARGITAY KARARI