Single Blog Title

This is a single blog caption

Alacağın Temliki Sözleşmesi

Alacağın Temliki (Devri) Nedir?

Alacağın temliki, bir kişinin alacağı hakkını başka birine devretmesi anlamına gelir. Bu süreç, alacaklı kişinin alacağını devralan kişiye devretmesini ve devralan kişinin de bu alacağı kabul etmesini içerir. Alacağın temlik edilmesi durumunda, devralan kişi asıl alacaklının yerine geçerek alacak hakkına sahip olur. Bu yazımızda alacağın temliği (devri) sürecini ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız. Sonraki başlıkta ise alacağın temliki sözleşmesinde şekil şartlarına detaylı olarak yer vereceğiz.

Alacağın Temliki (Devri) Nedir?

Alacağın temliki, bir kişinin başka bir kişiye veya kuruluşa olan alacağını devretmesi anlamına gelir. Yani, alacaklı olan kişi veya kuruluş, alacağını borçluya olan ilişkisini sonlandırarak, başka birine devreder. Bu işlem, alacaklıya olan borcu olan kişi veya kuruluşun, bu borcu başkasına ödemesi sonucunda gerçekleşir. Alacağın temlik edilmesi, borçlunun artık ödeme yapmakla yükümlü olduğu kişinin değişmesi anlamına gelir.

Alacağın temliki sözleşmesi şekli, taraflar arasında yapılan anlaşmanın yazılı olarak düzenlenmesini gerektirir. Bu sözleşme, temliki gerçekleştiren alacaklının ve temlik alanının kimlik bilgilerini, temlik edilen alacağın miktarını ve hangi şartlar altında temlik edildiğini belirtmelidir. Alacağın temliki sözleşmesinin yazılı olarak yapılması, tarafların haklarının ve yükümlülüklerinin daha net bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Bu sözleşme aynı zamanda alacağın temlik edildiği tarihi de belirlemelidir. Bu tarih, alacaklının artık alacağını doğrudan borçludan talep etmeyeceği ve temlik alanın alacağı tahsil etme hakkına sahip olduğu tarih olacaktır. Alacağın temliki sözleşmesinin geçerli olabilmesi için ise tarafların yazılı olarak beyanlarını imzalamaları ve noter onayı ile tasdik etmeleri gerekmektedir.

Alacağın Temliki Sözleşmesinde Şekil Şartı

Alacağın temliki sözleşmesinde şekil şartı, alacaklının alacağını devretmek için kullanacağı sözleşmenin belirli bir formata uygun olarak düzenlenmesini ifade eder. Bu şekil şartı, sözleşmenin hukuki geçerliliğini sağlamak ve taraflar arasındaki ilişkiyi güvence altına almak amacıyla konulur.

Alacağın temlikine ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu’nda belirli hükümler bulunmaktadır. Kanun, alacağın geçirilmesi için sözleşme yapılmasını zorunlu kılar ve bu sözleşmenin yapılması için bazı şekil şartlarına uyulmasını öngörür.

Alacağın temliki sözleşmesinin şekil şartı, hukuki güvenliği sağlamak, tarafların hak ve yükümlülüklerini net bir şekilde belirlemek ve mümkün olan en düşük riskle alacağın devrine imkan tanımak amacıyla konulmuştur. Bu şekil şartı, sözleşmenin yazılı olarak yapılmasını öngörmektedir.

 • Alacağın Temliki (Devri) Nedir?
 • Alacağın Temliki Sözleşmesiyle Devralana Geçen Haklar?
 • Alacağın Temliki (Devri) Nedir? Alacağın Temliki Sözleşmesinde Şekil Şartı Alacağın Temliki Sözleşmesiyle Devralana Geçen Haklar?
  Alacağın temliki, bir kişinin başkasına olan alacağını devretmesidir. Bu, alacaklı olan kişinin alacağını alacaklı diğer bir kişiye veya kuruluşa devretmesi anlamına gelir. Alacağın temliki, birçok sebeple gerçekleşebilir. Alacağın temliki sözleşmesinde şekil şartı, alacaklının alacağını devretmek için kullanacağı sözleşmenin belirli bir formata uygun olarak düzenlenmesini ifade eder. Bu şekil şartı, sözleşmenin hukuki geçerliliğini sağlamak ve taraflar arasındaki ilişkiyi güvence altına almak amacıyla konulur. Alacağın temliki sözleşmesiyle devralana, alacaklı olan kişiye tanınmış olan haklar geçer. Alacaklıdan devralan kişi, alacağın takibini yapma, alacağı tahsil etme ve alacağın iffetme gibi haklara sahip olur. Bu haklar, alacağın temliki sözleşmesiyle devralana sağlanan temel haklardır.

  Alacağın Temliki Sözleşmesiyle Devralana Geçen Haklar?

  Alacağın temliki sözleşmesiyle devralana geçen haklar, bir ticari işlem sırasında alacaklı tarafından borçluya verilen bir haktır. Bu hukuki düzenleme, alacağın devri söz konusu olduğunda tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirlemek için kullanılır. Alacağın temliki sözleşmesiyle devralana geçen haklar, borçlu tarafından ödenmeyen bir borcun tahsili veya ödemenin garanti altına alınması amacıyla kullanılabilir. Bu sözleşme, alacaklıya borçlu tarafından verilen bir yetkiyi belirtir ve belirli bir süre veya koşullar altında geçerlidir.

  Alacağın temliki sözleşmesi, iki taraf arasında mutabakat sağlanarak yapılabilir. Bu sözleşmenin şekil şartı bulunmaktadır ve yazılı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sözlü anlaşma veya diğer iletişim yollarıyla yapılan temlik sözleşmeleri geçersiz sayılır. Tarafların bu şekil şartına uyması, sözleşmenin hukuki geçerliliğini sağlar ve her iki tarafın da haklarını korumasına yardımcı olur.

  Alacağın temliki sözleşmesiyle devralana geçen haklar arasında alacaklı tarafından talep edilen ödenmemiş miktarın tahsil edilmesi yer alır. Bu durumda, alacağı devralan taraf, borçlu tarafından ödenmemiş meblağı talep edebilir ve yasal yollara başvurarak tahsilat işlemini gerçekleştirebilir. Bu hak, alacaklıya ödenmemiş borcu tahsil etmek için güçlü bir araç sağlar ve borçlu tarafı sorumluluk altına alır.

 • Alacağın temliki sözleşmesiyle devralana geçen haklar:
 • Ödenmemiş borcun tahsil edilmesi
 • Hak Açıklama
  Alacak tahsil etme hakkı Borçlu tarafından ödenmemiş miktarın talep edilerek tahsil edilmesi
  Takip hakkı Yasal yollara başvurarak borcun tahsili için gerekli işlemlerin yapılması
  Dava açma hakkı Borçlu tarafından ödenmeyen borcun yargıya taşınarak hukuki sürecin başlatılması

  Leave a Reply

  Open chat
  Avukata İhtiyacım var
  Merhaba
  Hukuki Sorunuz nedir ?
  Call Now Button