Single Blog Title

This is a single blog caption
tapu Tescil Davası

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu Tescil Davası

Tapu için tescil mahkemesi kanuna aykırı, usulsüz ya da yolsuz düzenlendiği düşünülen tapu kayıtlarının hukuka uygun duruma getirilmesi için açılan davalardır.  Tapu tescil davası dilekçe örneği bu noktada usulüne uygun şekilde hazırlanmalıdır. Tapu iptal davası; taşınmazın aynına ilişkin bir davadır. Bundan dolayı da mahkeme hükmünün kesinleşmesinden sonra icra edilmesi söz konusu olacaktır. Dava devam ederken icra edilmesi söz konusu değildir. Tapu iptal ve tescil davası; aynı hakkı ihlal edilen kişilerin mülkiyet hakkını temin eden en önemli dava çeşidi olmaktadır. Buna göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 numarası ek protokol kapsamında, tüm sözleşmeci devletlere mülkiyet hakkının ihlal edilmesi durumunda, etkin koruma mekanizmalarının sağlanması gerekmektedir. Aksi halde kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapabilir.

Tapu İptal Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu tescil davası tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişi için açılmaktadır. Kayıt malikinin ölü olması durumlarında ise tapu iptal ve tescil davası, kişinin mirasçılarına yönelik olarak açılacaktır. Tapu iptal ve tescil davası ile beraber tapu kaydında bulunan üçüncü kişiye ait aynı ya da şahsi bir hakkın ortadan kalkması ya da talep edilmesi durumlarında tapu kaydında yer alan hak sahibine de dava açılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bu davalar, taşınmazın bulunduğu yerde açılmalıdır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Neden Açılır?

Tapu iptal davası sebepleri oldukça farklıdır. Buna göre tapu iptal ve tescil davası açma sebepleri aşağıdaki gibi olmaktadır:

  • Hukuki ehliyetsizlik sebepleri ile tapu iptal ve tescil davası açılabilir,
  • Muris muvazaası sebepleri ile tapu iptal ve tescil davası açılabilir,
  • Vekalet görevlerinin kötüye kullanılması sebepleri ile tapu iptal ve tescil davası açılabilir,
  • İmar uygulamasından kaynaklanmış olan tapu iptali ve tescil davası açılabilir,
  • Vefat edinceye kadar bakma sözleşmeleri sebebi ile tapu iptal ve tescil davası açılabilir,
  • Aile konutu sebepleri ile tapu iptal ve tescil davası açılabilir.
  • Kazandırıcı zaman aşımının yanı sıra zilyetlik sebepleri ile tapu tescil davası açılabilir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button