Single Blog Title

This is a single blog caption

SÖZLEŞME İMZALAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

“Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat” olarak tanımlanan sözleşmeler günlük yaşamımızda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Sözleşmeler temelde sözleşmeyi imzalayan tarafların hepsini koruma amacı taşısa da hazırlanırken ve imzalanırken göz ardı edilen bazı durumlar nedeniyle taraflardan birini hukuki açıdan sıkıntıya sokabilir.

Sözleşme yazılı ya da sözlü biçimde oluşturulabilir ancak sözlü sözleşmeleri ispat çok zordur. Bu nedenle yazılı sözleşmeler her zaman tercih edilmelidir.

Sözleşmelerin tek bir yazım formatı bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile taraflar sözleşme metnini istedikleri gibi oluşturabilir. Bu durumun istisnaları elbette vardır. Sözleşme formatı özelleştirilebilse de içerik noktasında kanunlara uygun olması gereklidir. Sözleşmede imkânsız bir edim bulunamaz. Bunun yanı sıra bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için ehliyete aykırı bir durumun olmaması, hukuka ve ahlaka uygun olması, karşılıklı uygun irade açıklamalarının bulunması ve şekle aykırı olmaması gerekmektedir.

Sözleşme taraflarının bilgileri, mutlaka nüfus cüzdanında yazılı kayıtlara göre yapılmalıdır. İki adı olanın, tek adını yazması veya kullandığı ad ile nüfus kaydındaki adların farklı olması gibi hususlara uygulamada rastlanmaktadır. Şirketlerle yapılan sözleşmelerde, sözleşme yapan kişinin, şirketin temsilcisi olup olmadığına dikkat edilmelidir; ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri ile bu durum doğrulanmalıdır. Şirketlerle yapılan sözleşmelerde firma kaşesi de bulunmalıdır.

Sözleşmeleri tarafların aynı zamanda, aynı yerde imzalaması önemlidir.  Aynı şehirde olmayan ya da bir araya gelemeyen tarafların farklı uygulamalar yaptığı bilinmektedir ancak bu durumun kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Sözleşmenin maddeleri yazıldıktan sonra dikkatlice incelenmelidir. Maddelerde yer alan ufak bir anlam kapalılığı daha sonra sorun yaşanmasına yol açabilmektedir.

Sözleşmede şartların yerine getirilmemesi durumunda başvurulacak yetkili makam mutlaka bulunmalıdır.

Sözleşmenin bir avukat tarafından kontrol edilmesi sorunların büyük bölümünü yaşanmadan ortadan kaldıracaktır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık almak için bize ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button