Nakliye Emtia Sigortası

Nakliye Sigortası Tazminatı

Nakliye sigortası, sigortanın konusunu oluşturan yükün veya malların bir noktadan diğerine gidişi esnasında meydana gelebilecek risklere karşı poliçede belirlenen şartlara bağlı olarak teminat sağlar.

Nakliye emtia sigortası kapsamında güvence altına alınan riskler

Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları esnasında oluşabilecek risklere karşı, Nakliyat Emtia Sigorta Poliçesinin teminat altına aldığı riskler aşağıdaki gibidir:

  • Kazalar
  • Hırsızlık
  • Yükleme ve boşaltma hasarları
  • Doğal afetler

Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir. Emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kâr benzeri bazı gider kalemlerini de sigortalayabilme imkanı verir.

Nakliye emtia sigorta poliçesinin kapsamı

Nakliye Emtia Sigortası şartlarına göre, sigortalı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak veya kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller neticesinde tamamen veya kısmen harap olmasından, oturmadan, çatışmadan, sabit, seyyar veya yüzen bir cisme (buz dahil) çarpmasından, malın denize atılmasından, yangından, infilaktan, kaptan ve gemi adamlarının hata ve kasıtlarından meydana gelebilecek yükleme aktarma veya boşaltma faaliyetleri esnasında bir veya birden çok dengin düşmesinden ve genel olarak deniz kaza ve tehlikelerinden gelebilecek her türlü ziya ve hasarlar, bu poliçe ile belirlenen şartlar dahilinde, sigortacıya ait olacaktır.

Cargo Kathmandu Insurance - THE RELIABLE EXPORT NEPAL

Nakliye sigorta tazminatı dışında kalan haller

Nakliye emtia sigortası 4.maddesine göre, sigortada aksine sözleşme hazırlanmadıkça, aşağıda sıralanan rizikolar sigorta teminatı kapsamında değildir;

  • Yağmur suyu, ambar buğusu ve bundan ileri gelen yoğuşma
  • Oksidasyon veya paslanma, kırılma, çalınma, alışılmış dışı akma; malın bünyesinden görünüşünde, renginde,
    tadında veya kokusunda meydana gelen her türlü(nevi tabahhur) ve yayılma (doğal- üreme) gibi bilinmeyen hallerde hasar veya kayıplar sigorta edilen rizikolardan birinin sonucunda gerçekleştiği durumlardır.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button