Single Blog Title

This is a single blog caption

Marka Tescilinde Mutlak ve Nispi Red Nedenleri

Marka tescili, bir markanın yasal olarak korunmasını sağlayan önemli bir adımdır. Ancak bazı durumlarda marka başvurusu mutlak veya nispi red ile karşılaşabilir. Bu durumlar, marka tescili sürecinde başvuru sahibi için belirsizlik yaratabilir. Bu yazıda, marka tescilinde mutlak red nedir, nedenleri nelerdir ve başvuru sahibi ne yapmalıdır; ayrıca nispi red nedir, nedenleri nelerdir ve nispi red durumunda başvuru sahibi ne yapmalıdır gibi konuları ele alacağız. Bu bilgiler, marka tescili sürecinde başvuru sahiplerine yardımcı olacaktır.

Marka Tescilinde Mutlak Red Nedir?

Marka tescili, marka sahibine markayı koruma hakkı veren ve marka üzerindeki hakları belirleyen bir süreçtir. Marka tescili yapılırken başvurunun kabul edilmesi veya reddedilmesi gibi farklı sonuçlarla karşılaşmak mümkündür. Bu sonuçlardan biri de “mutlak red” durumudur.

Mutlak red, başvurunun marka tescil kurallarına veya ilgili yasalara uymaması nedeniyle gerçekleşen bir durumdur. Markaların tescil edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar arasında markanın benzersiz olması, kamuya açık olmaması ve genel ahlaka aykırı olmaması gibi kriterler yer almaktadır. Eğer başvurunuz bu kriterleri karşılamıyorsa, marka tescilinde mutlak red ile karşılaşabilirsiniz.

Mutlak red nedenleri arasında markanın genel olarak tanımlayıcı veya soyut olması, başka bir markayla karıştırılabilir nitelikte olması veya taslak halinde sunulmuş olması gibi durumlar yer alır. Bunun yanı sıra, başvurunun halk sağlığına zarar verebilecek veya toplumun genel çıkarlarına aykırı olabilecek nitelikte olması da mutlak red sebepleri arasında sayılabilir.

Mutlak Red Nedenleri Nelerdir?

Mutlak red, marka tescili başvurularında kullanılan bir terimdir. Bu terim, marka başvurusunun hükümetin sınırlamaları veya yasal koşulları karşılamaması durumunda kullanılır. Mutlak red nedenleri, marka tescili başvurusunun reddedilmesine yol açan çeşitli sebepleri içerir.

İlk olarak, marka başvuru sahibi, başvurusunda kullanılan markanın genel olarak reddedilebilecek bir özelliğe sahip olabileceğini bilmelidir. Örneğin, marka başvurusunda kullanılan işaret, kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı olabilir. Bu durumda, başvuru sahibi marka tescil başvurusunda bulunmadan önce marka işaretini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir.

Diğer bir mutlak red nedeni, başvuru sahibinin marka işaretini yeterince açık ve net bir şekilde sunamamasıdır. Başvurunun bulanık veya belirsiz olması, marka ofisi tarafından reddedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, başvuru sahibi marka işaretini marka ofisine sunmadan önce, işaretin açık ve net bir şekilde anlaşılabilir olduğundan emin olmalıdır.

 • Bir başka mutlak red nedeni de marka başvurusunun başka bir marka ile benzerlik göstermesidir. Başvuru sahibi, benzer markaların mevcut olup olmadığını araştırmadan marka başvurusunda bulunmamalıdır. Başvurunun reddedilmesine neden olan benzer bir marka mevcut ise, başvuru sahibi marka başvurusunda değişiklik yapma veya marka işaretini tamamen değiştirme seçeneklerini değerlendirmelidir.
 • Mutlak Red Nedenleri
  1. Kamu düzenine aykırı marka işareti kullanımı
  2. Genel ahlaka aykırı marka işareti kullanımı
  3. Marka işaretinin belirsiz veya bulanık olması
  4. Benzer markaların mevcut olması
  5. Marka işaretinin tescil edilmeye uygun olmaması

  Mutlak Red Durumunda Başvuru Sahibi Ne Yapmalıdır?

  Marka tescil başvurusunda bulunan herhangi bir kişi veya kurum, bazı durumlarda mutlak red kararı ile karşılaşabilir. Mutlak red, marka başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmemesi anlamına gelir. Bu durumda başvuru sahibi ne yapmalıdır?

  İlk olarak, mutlak red kararının nedenlerini detaylı bir şekilde incelemek önemlidir. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun marka tescili için belirlediği kriterlere uygun olmayan başvurular mutlak red kararıyla sonuçlanır. Başvuru sahibi, mutlak red kararının hangi kriterlere dayandığını anlamalı ve eksiklikleri gidermek için gerekli adımları atmalıdır.

  İkinci olarak, başvuru sahibi mutlak red kararını itiraz etme hakkına sahiptir. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılacak bir itiraz başvurusu, başvuru sahibine marka tescili şansı sağlayabilir. İtiraz sürecinde teknik detaylara dikkat etmek ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmak büyük önem taşır. Bu süreçte bir marka avukatından destek almak, başvuru sahibinin avantajına olabilir.

  Özetle, mutlak red durumunda başvuru sahibi uygun adımları atarak marka tescili şansını artırabilir. İlk olarak, red kararının nedenlerini anlamak ve eksiklikleri gidermek önemlidir. Ardından, itiraz sürecine başvurarak marka tescilini sağlamak için gereken adımları atmak gerekir. Bu süreçlerde uzman bir avukatın danışmanlığı büyük önem taşır ve başvuru sahibine avantaj sağlar.

  Marka Tescilinde Nispi Red Nedir?

  Marka tescili yaparken, başvurulan markanın red edilme ihtimali bulunmaktadır. Red durumları, mutlak red ve nispi red olarak ikiye ayrılır. Bu yazıda nispi red hakkında bilgi verilecektir.

  Nispi red, marka tescil başvurusunun bazı nedenlerle kısmen reddedilmesi anlamına gelir. Başvuru sahibi, markasının başvuru yaparken belirtilen özelliklere sahip olduğunu düşünse de, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda bazı nedenlerle marka başvurusu kısmi olarak reddedilebilir.

  Nispi red durumlarının başlıca nedenleri arasında markanın benzerlik taşıdığı başka bir marka veya başvurulan sınıftaki benzer markalar bulunur. Türk Patent ve Marka Kurumu, marka başvurusunu incelerken, başvurulan markanın benzerlik taşıdığı mevcut markaları değerlendirir. Eğer başvuran marka, diğer bir marka ile benzerlik arz ediyorsa, başvuru nispi red ile sonuçlanabilir.

  Markanın Benzerlik Derecesi

  Markaların benzerlik derecesi, marka tescil sürecinde önemli bir faktördür. Türk Patent ve Marka Kurumu, benzerlik değerlendirmesini yaparken, markaların görünüm, kelime benzerliği, söyleyiş benzerliği gibi faktörleri dikkate alır. Markalar arasında yüksek benzerlik derecesi tespit edilmesi durumunda, marka başvurusu nispi red nedeniyle reddedilebilir.

  Başvuru Sahibinin Yapması Gerekenler

  Eğer marka başvurusu nispi red nedeniyle reddedilirse, başvuru sahibi aşağıdaki adımları takip etmelidir:

  1. Nispi red kararının gerekçesini incelemek ve anlamak,
  2. Nispi red nedenlerini ortadan kaldırmak için marka başvurusunda düzeltme veya değişiklik yapmak,
  3. Değişikliklerin yapılmasının ardından tekrar başvuru yapmak veya itiraz sürecini başlatmak.

  Sonuç

  Nispi red, marka tescil sürecinde karşılaşılabilecek bir durumdur. Başvuru sahibinin, markasıyla ilgili detaylı bir araştırma yaparak, benzer markaları incelemesi ve başvuru yapmadan önce uygunluk analizi yapması önemlidir. Eğer nispi red durumuyla karşılaşılırsa, başvuru sahibinin gerekli düzeltmeleri yapması ve süreci takip etmesi gerekmektedir.

  Nispi Red Nedenleri Nelerdir?

  Markaların tescil sürecinde, başvuruların reddedilmesi durumları söz konusu olabilmektedir. Bu reddetme durumlarından biri de nispi reddir. Nispi reddin nedenleri farklılık gösterebilir ve bir marka başvurusunun kabul edilmeme sebepleri içerisinde yer alabilir.

  Nispi red, başvuru sahibi tarafından yapılan marka tescil başvurusunun, benzer veya aynı türden bir başka marka ile karışıklık yaratacak şekilde benzerlik taşıması nedeniyle reddedilmesidir. Bu durumda, marka başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya başvuru aşamasında olan bir diğer marka ile karıştırılma ihtimali bulunmaktadır.

  Nispi reddin birden fazla nedeni olabilir. İlk olarak, markaların benzer isimlere, logolara veya görsellere sahip olması nedeniyle karıştırılma durumu ortaya çıkabilir. Eğer marka başvurusu yapılan marka ile benzer bir marka zaten tescilli veya başvuru aşamasındaysa, yeni başvuru nispi red nedeniyle reddedilebilir.

 • Bir diğer nispi reddin nedeni ise benzer mal veya hizmet kategorilerine sahip markaların tescili ile ilgilidir. Eğer marka başvurusu yapılan marka, aynı veya benzer mal veya hizmet kategorisine dahil olan bir başka marka ile karıştırılabilirse, başvuru nispi red nedeniyle değerlendirilebilir.
 • Ayrıca, marka başvurusu yapılan markanın, benzer bir marka ile tüketici tarafından karıştırılmasıyla ilgili bir risk bulunması durumunda da nispi red kararı verilebilir. Tüketici algısında karışıklık yaratacak şekilde benzerlik taşıyan markalar, nispi red gerekçesiyle kabul edilmeyebilir.
 • Marka başvurusu sahipleri, nispi red durumuyla karşılaştıklarında bazı adımlar atabilirler. Öncelikli olarak, reddedilen başvuruya itiraz etmek veya marka başvurusunu geri çekmek gibi seçenekler söz konusu olabilir. Bu aşamada, marka sahibi profesyonel bir marka danışmanından destek alabilir ve uygun adımları atabilir.
 • Ayrıca, nispi red gerekçesiyle reddedilen başvuru sahipleri, marka başvurusunu değiştirerek tekrar başvuruda bulunabilirler. Yapılacak olan değişikliklerle birlikte, karışıklık yaratabilecek unsurların giderilmesi ve markanın benzerliğinin azaltılması hedeflenir.
 • Marka tescili sürecinde nispi red, başvuru sahipleri için önemli bir engel olabilmektedir. Ancak, nispi red nedenleri dikkate alınarak yapılan doğru adımlarla, marka başvurularının kabul edilme olasılığı artırılabilir. Profesyonel bir marka danışmanıyla çalışılarak, marka sahipleri bu süreçte en iyi sonucu elde edebilirler.
 • Nispi Red Durumunda Başvuru Sahibi Ne Yapmalıdır?

  Nispi red, bir marka tescil başvurusunun tamamen reddedilmesi anlamına gelir. Bunun iki temel nedeni vardır: birincisi, başvuru sahibinin markasıyla ilgili benzer veya aynı bir markanın zaten tescilli olması; ikincisi ise başvurunun marka tescil hukuku gerekliliklerine uymamasıdır.

  Bir başvuru sahibi nispi red alması durumunda, bazı adımlar atmaları gerekmektedir. İlk olarak, reddedilen marka başvurusunu detaylı bir şekilde incelemek önemlidir. Başvurunun neden reddedildiğini anlamak için marka tescil bürosunun verdiği reddetme yazısını dikkatlice okumak ve sebepleri analiz etmek gerekir.

  Bir sonraki adım, reddedilen marka başvurusunu düzeltmek veya savunmak için gerekli değişiklikleri yapmaktır. Eğer marka benzer bir marka nedeniyle reddedildiyse, başvuru sahibi başka bir marka seçerek yeni bir başvuru yapabilir veya itiraz sürecini başlatabilir.

 • Reddedilen başvuruyu düzeltmek, itiraz etmek ya da yeni bir başvuru yapmak
 • Red Nedeni Başvuru Sahibinin Yapması Gerekenler
  Benzer veya aynı markanın zaten tescilli olması Yeni bir marka seçmek veya itiraz sürecini başlatmak
  Marka tescil hukuku gerekliliklerine uymamak Başvuruyu düzeltmek ve gerekliliklere uygun hale getirmek

  Leave a Reply

  Open chat
  Avukata İhtiyacım var
  Merhaba
  Hukuki Sorunuz nedir ?
  Call Now Button