Single Blog Title

This is a single blog caption

Boşanma Alanında Uzmanlaşan Avukatlar

Boşanma alanında uzmanlaşan avukatlar, boşanma kararı sırasında davanın türü ve başvurusundan, takibine kadar pek çok noktada hem davalı hem de davacı tarafa yardımcı olmaktadır. Mesleki uzmanlık alanı olarak, boşanma seçen avukatlar, aile ve evlilik içerisinde oluşan anlaşmazlıkların yargı önünde son bulması için görev yapmaktadır. Boşanma öncesinde anlaşmazlıkları ve boşanma davası hazırlamak için gerekçileri ele alarak en uygun dava türünün açılmasında yardımcı olarak, kişilere yardımcı olmaktadır. Aile mahkemelerine gerekçesi sağlam olmayan boşanma davaları reddedilerek kabul edilmemektedir. Bu nedenle, açılan davaların sebepleri boşanma avukatı tarafından iyi dinlenmeli ve ele alınmalıdır.

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, medeni hukuk çerçevesinde oluşan evliliklerde ortaya çıkan uyuşmazlıklar sonucu meydana gelen davalar ve mahkemelerde görev alan avukatlara denmektedir. Boşanma avukatları aile hukuku çerçevesinde boşanma, nafaka, mal paylaşımı ya da velayet gibi davaları ele alan ve takibini yapmakta ve bu konularda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Bu noktada, aile ve boşanma ile ilgili mevzuatların ele alındığı, hukuki konuların takip edildiği bir süreç için alanında uzman ve deneyimli bir İstanbul boşanma avukatı ile çalışmak gerekmektedir.

Boşanma Avukatlarının Hizmet Alanı

Boşanma avukatları, mevzuatta boşanma avukatı olarak geçmemektedir. Boşanma işlerine bakan avukatlar genellikle aile hukuku ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşan kişileri tanımlamak için halk dilinde boşanma avukatı terimi kullanılmaktadır. Boşanma avukatları, evlilik birliğinin bozulduğu ve arada oluşan anlaşmazlıklarda mahkeme yoluyla aradaki hukuk birliğinin bitmesi amacıyla açılan davalarda yer alan kişilerdir. Boşanma avukatları, boşanma davasının açılması, yürütülmesi, gerekli belgelerin oluşturulması, gerekli durumlarda savunma ve dava takibi açısından hem dava açan taraf hem de davalı durumda olan tarafın yanında bulunmaktadır. Bu süreçte, boşanama davaları genel olarak çekişmeli ve anlaşmalı boşama davası olmak üzere birbirinden ayrılmaktadır. Boşanma avukatlarının hizmet alanları ve görevleri de bu dava türlerine göre değişiklik göstermektedir.

Boşanma Avukatları Görev Alanı

Boşanma avukatları dava hazırlığında aile hukuku içerisinde yer alan aldatma, onur kırıcı muamele ve davranışların yapılması, eşlerin küçük düşürücü suçlarda bulunması ve akıl hastalığı gibi sebeplerle evlilik birliğinin bozulması ve boşanma için davalar açılabilmektedir. Bu sebeplerin iyi bir şekilde incelenmesi ve en uygun duruma karar vermek için kişilerin boşanma avukatı olarak geçen avukatlardan hukuki danışmanlık alması önemlidir. Sizde İstanbul avukat hizmetleri çerçevesinde boşanma davası açmak istiyorsanız, Av. Ferhat Kule ile iletişime geçebilirsiniz.

Aile Hukuku Alanında Verilen Hizmetler

Aile hukuku çerçevesinde avukatlar tarafından ele alınan ve değerlendirilen konular, boşanma sebebi, boşanma durumunda mal paylaşımı, çocuk olması durumunda çocuğun velayeti, tazminat ve nafaka şeklinde çeşitlenmektedir. Bu konularda dava türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında anlaşma hazırlanarak iki tarafında talepleri ele alınırken diğer yandan, çekişmeli boşanma davalarında farklı bir süreç işlemektedir. Bu nedenle, verilen hizmetlerin türü ve içeriği de davanın şekline ve sürecine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Boşanma Sürecinde Önemli Noktalar

Boşanma sürecinde, boşanma avukatı ve hukuki danışmanlığın önemi büyüktür. İkili arasında oluşan anlaşmazlığın kanıtlanması ve bu konuda hangi adımların atılması konusunda hukuki bir uzmandan tavsiyeler almak davanın sürecinin ilerleyişini ve dava süresini de etkilemektedir. Bu nedenle, boşanma davası açmak isteyen kişiler İstanbul bölgesinde boşanma davaları konusunda uzman bir avukattan yardım almak için Av. Ferhat Kule ile iletişime geçebilirler. Böylelikle, uzman bir görüş çerçevesinde boşanma sürecini en kısa sürede herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanabilir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button