0 Yorum

İyi günler sayın avukatım: hakkari çukurca da ikamet etmekteyim.
internet ve bulunduğum ilde avukatlardan farklı yorumlar aldığımdan dolayı İdari dava açıp açmayacağım konusunda düşüncenizi paylaşırsanız sevinirim.
* 01.08.2008 – 31.12.2011 yıllarına ait sözleşmeli olarak çalıştığım kurumda tarafımıza hiçbir zaman tebliğ edilmeyen,  işçi statüsündeki personelin  bazit excel programıyla hazırladığı maaşlarımızla ilgili olarak:  ek ödemeler, maaşlarımıza yansıtılmayan zam oranları, maaşlardan yapılan  fazla vergi kesintisi  gibi  maaş sütununda görüldüğü halde net ele geçen hanesinde eksik ödenen  maaşımızla ilgili olarak
* 26.03.2014 tarihinde Kurumuma dilekçeyle başvuru yaptım.
* 04.04.2014 tarihinde kuruma dilekçenin akıbetini sordum.
* 09.04.2014 tarihinde kurum cevap dilekçesinde; maliye bakanlığına konu ile ilgili yazı yazıldığı ve gelen cevaba göre işlem yapılacağını yazıldı.
* 05.06.2014 tarihinde kuruma dilekçenin akıbetini sordum.
* 11.06.2014 tarihinde kurum cevap yazısında; maliye bakanlığından gelecek yazıya göre işlem yapılacak denildi.

* İdarenin kesin olmayan oyalayıcı cevapları üzerine 16.06.2014 tarihinde Asliye hukuk mahkemesine dava açtım.
Dava esnasında 2015 yılında maliye bakanlığından gelen yazıda; 2008 yılının zamanaşımına uğradığı diğer yılların ise hesaplanması gerektiği ve Mahkeme bilirkişi raporlarına göre  yapılan 12 celseyle …12.2016 yılında mahkeme davalı idareden  22.450,00 TL   tazminatla tarafıma  hükmetti.  Davalı taraf itiraz etti.
Yargıtay dan gelen cevap; yargı yolu caiz olmaması nedeniyle usulden ret kararı vererek kararı bozdu.

  • Yukardaki açıklamalara göre mahkeme kararı kesinleştikten sonra 30 gün içinde İDARİ DAVA açılırsa dava  süre aşımı nedeniyle ret kararı verilir mi?
  • Varsa bununla ilgili Mahkeme kararları ?
  • hasanjeo@hotmail.com
admin Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 02/04/2019