Single Blog Title

This is a single blog caption

ARAÇ DEĞER KAYBINDA EKSPERTİZ RAPORU

Araç Değer Kaybında Ekspertiz Raporunun Önemi

Araç değer kaybı, bir aracın kaza sonrasında piyasa değerinde yaşadığı düşüşü ifade eder. Bu durum, özellikle ikinci el piyasasında ciddi ekonomik kayıplara yol açabilmektedir. Araç sahipleri, kazadan sonra araçlarını satmak istediklerinde, aracın geçmişte kaza geçirdiği bilgisi alıcılar tarafından öğrenildiğinde, aracın değeri önemli ölçüde düşer. Bu noktada, araç değer kaybının belirlenmesi ve bu kaybın tazmin edilmesi sürecinde ekspertiz raporları büyük bir önem taşımaktadır.

Ekspertiz raporu, araç değer kaybının belirlenmesi için objektif ve teknik bir değerlendirme sağlar. Bu raporlar, genellikle bağımsız ve uzman kişiler tarafından hazırlanır ve aracın kaza öncesi ve sonrası durumu detaylı bir şekilde analiz edilir. Ekspertiz raporunda, aracın kaza öncesi piyasa değeri, kaza sonrası yapılan tamirlerin kalitesi, kullanılan yedek parçaların orijinalliği ve aracın genel durumu gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Böylece, aracın değer kaybı net bir şekilde hesaplanır.

Ekspertiz raporları, hukuki süreçlerde de önemli bir rol oynar. Araç sahipleri, kaza sonrası araç değer kaybı tazminatı talep ederken, bu raporları delil olarak sunarlar. Mahkemeler ve sigorta şirketleri, ekspertiz raporlarına dayanarak tazminat miktarını belirler. Bu nedenle, raporların tarafsız ve detaylı olması, hem araç sahibi hem de karşı taraf için adil bir değerlendirme yapılmasını sağlar.

Ayrıca, ekspertiz raporları, araç sahiplerinin haklarının korunmasında da önemli bir araçtır. Araç sahibi, kaza sonrası aracının değer kaybını kanıtlayarak, sigorta şirketinden ya da kazaya sebep olan tarafın sigortasından tazminat talep edebilir. Ekspertiz raporu, bu talebin dayanağı olur ve araç sahibinin zararının tazmin edilmesi sürecini kolaylaştırır.

Sonuç olarak, araç değer kaybında ekspertiz raporlarının önemi büyüktür. Bu raporlar, hem teknik bir değerlendirme sunar hem de hukuki süreçlerde delil niteliği taşır. Araç sahiplerinin kazalardan sonra mağduriyet yaşamamaları ve adil bir şekilde tazmin edilmeleri için ekspertiz raporları vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle, araç sahiplerinin kaza sonrası mutlaka bağımsız ve uzman bir ekspertiz raporu alarak, araç değer kaybını belgelenmesi büyük önem arz eder.

 

Sigorta Tahkim Başkanlığı Ne İş Yapar?

Sigorta Tahkim Başkanlığı, sigorta sektöründe yaşanan uyuşmazlıkların hızlı, etkin ve adil bir şekilde çözülmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Sigorta tahkimi, sigorta şirketleri ile sigorta sahipleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların mahkeme yoluna gitmeden, tarafsız bir hakem heyeti tarafından çözüme kavuşturulmasını hedefler. Sigorta Tahkim Başkanlığı’nın başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü: Sigorta Tahkim Başkanlığı, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde devreye girer. Bu uyuşmazlıklar, hasar tazminatlarından poliçe şartlarına, prim ödemelerinden teminat kapsamına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Başkanlık, taraflar arasındaki uyuşmazlıkları değerlendirir ve bu uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için hakem heyetlerini görevlendirir.
 2. Hakem Ataması: Sigorta Tahkim Başkanlığı, başvuru üzerine hakem ataması yapar. Bu hakemler, sigorta hukuku konusunda uzman kişiler arasından seçilir. Hakemler, tarafsız bir şekilde uyuşmazlıkları inceler ve kararlarını verir. Bu kararlar, mahkeme kararı niteliğinde olup, bağlayıcıdır ve icra edilebilir.
 3. Başvuruların Değerlendirilmesi: Sigorta Tahkim Başkanlığı, sigorta sahiplerinin başvurularını değerlendirir ve uygun bulduğu başvuruları hakemlere yönlendirir. Başvuru süreci, sigorta sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için hızlı ve etkin bir şekilde yürütülür. Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması süreci, genellikle kısa bir süre içinde tamamlanır.
 4. Eğitim ve Bilgilendirme: Sigorta Tahkim Başkanlığı, sigorta sektöründe faaliyet gösteren kişilerin ve sigorta sahiplerinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konusunda da çalışmalar yapar. Bu kapsamda, sigorta hukuku, tahkim süreci ve hakem kararları hakkında seminerler, eğitim programları ve bilgilendirme toplantıları düzenler.
 5. Denetim ve Gözetim: Sigorta Tahkim Başkanlığı, sigorta tahkimi sürecinin düzgün işlemesi ve tarafsızlık ilkesine uygun yürütülmesi için denetim ve gözetim görevini de üstlenir. Hakemlerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlamak için gerekli önlemleri alır ve süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesini temin eder.
 6. İstatistik ve Raporlama: Sigorta Tahkim Başkanlığı, sigorta tahkimi süreçlerine ilişkin istatistiksel verileri toplar ve analiz eder. Bu veriler, sigorta sektöründe yaşanan uyuşmazlıkların türleri, sıklıkları ve çözüme kavuşturulma süreleri gibi önemli bilgileri içerir. Başkanlık, bu verileri düzenli olarak raporlar ve kamuoyuyla paylaşır.

 

 

SİGORTA TAHKİM KOMİSYON BAŞKANLIĞINA 

 

BİLİRKİŞİ RAPORU

Başvuru Tarih ve Sayısı: …………………..

KONU: DEĞER KAYBI

Başvuru sahibi ile Sigorta Şirketi arasında …………… numaralı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigorta poliçesinden kaynaklanan  tazminat alacağına ilişkin uyuşmazlık konusu dosyada talep edilen ………… plakalı aracın modeli, yaşı, tipi, kullanım şekli, daha önce hasara uğrayıp uğramadığı ve onarımının yetkili servislerde yapılıp yapılmadığı, emsallerinin piyasa değerleri araştırma yapılıp incelenmesi yönünde mevcut kaza sonucu değer kaybının oluşup oluşmadığı yönünde tarafımca tüm dosya ve ekleri incelenerek aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Araç Bilgileri:

 • Sahibi: Ahmet Yılmaz
 • Plaka Numarası: 34 ABC 123
 • Marka ve Model: Ford Focus 1.6 TDCi
 • Şasi Numarası: WF0XXXWPBJ1J12345
 • Model Yılı: 2018
 • Kilometre: 45,000 km

Kaza Bilgileri:

 • Kaza Tarihi: 20.06.2024
 • Kaza Yeri: İstanbul, Kadıköy
 • Kazaya Karışan Araçlar: 34 ABC 123 (Ford Focus), 34 XYZ 456 (Toyota Corolla)
 • Kazanın Tanımı: Ford Focus aracının arka tamponuna Toyota Corolla aracı çarpmıştır.

Hasar Tespiti:

 • Arka Tampon: Çatlak ve kırık (Değişim)
 • Bagaj Kapısı: Göçük (Onarım ve boya)
 • Arka Sol Far: Kırık (Değişim)
 • Sol Arka Çamurluk: Çizik ve göçük (Onarım ve boya)
 • Değişmesi Gereken Parçalar: Arka tampon, arka sol far
 • Onarım Gerektiren Parçalar: Bagaj kapısı, sol arka çamurluk

Tamir ve Onarım Süreci:

 • Parça Değişimi: 3 iş günü
 • Onarım ve Boya: 5 iş günü
 • Toplam Tamir Süresi: 8 iş günü

Değer Kaybı Hesaplaması:

 • Kaza Öncesi Piyasa Değeri: 250,000 TL
 • Kaza Sonrası Piyasa Değeri: 240,000 TL
 • Hesaplanan Değer Kaybı: 10,000 TL

 

HADİSE/KAZA NOTU

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının tetkikinden ……… günü İstanbul …….. Yolu üzerinde seyir halinde bulunan …………. sevk ve idaresindeki 34 …….. plakalı aracı ile kendi şeridinde seyir halinde iken aracının arka kesimlerine aynı istikamette arkasında seyir halinde bulunan 34 …… plakalı aracın ön kesimleri ile çarpmasıyla 34 ……… plakalı araç önündeki 35……. araca da arkadan çarpması sonucu 3 araçlı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği anlaşılmıştır.

Bu kazada 34 …… plakalı araç sürücüsünün %0 kusurlu olduğu 35 …… plakalı araç sürücüsünün %100 kusurlu olduğu  SBM-TRAMER tarafından Şirketler Arası Mutabakat ile belirlenmiştir.

 

Sunduğum örnek dilekçeye ek olarak davacı, şu şekilde bir dilekçe de hazırlayabilir:

Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanlığı’na

Tarih: 01.07.2024

Konu: Araç Değer Kaybı Tazminatı Talebi

Sayın Yetkili,

20.06.2024 tarihinde İstanbul, Kadıköy’de aracımla seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında, 34 XYZ 456 plakalı Toyota Corolla aracının çarpması sonucunda, 34 ABC 123 plakalı Ford Focus marka aracımda ciddi hasar oluşmuştur. Bu kazanın ardından aracımda meydana gelen hasarların giderilmesi ve onarım işlemlerinin yapılması sonrasında, aracımın piyasa değerinde belirgin bir düşüş yaşanmıştır. Yapılan ekspertiz incelemeleri ve hazırlanan raporlar sonucunda, aracımın kaza öncesi piyasa değeri 250,000 TL iken, kaza sonrası piyasa değerinin 240,000 TL olduğu belirlenmiştir. Bu durumda aracımda 10,000 TL tutarında bir değer kaybı meydana gelmiştir.

Sigorta şirketine yapmış olduğum değer kaybı tazminatı başvurusu, olumsuz sonuçlanmış ve talebim reddedilmiştir. Bu nedenle, yaşadığım mağduriyetin giderilmesi ve aracımda meydana gelen değer kaybının tazmini için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurma gereği duymaktayım. Talebim doğrultusunda, 10,000 TL tutarındaki değer kaybının tarafıma ödenmesini arz ve talep ederim.

Başvuruma ilişkin gerekli tüm belgeler (kaza tespit tutanağı, ekspertiz raporu, kaza anına ait ve onarım sonrası fotoğraflar, sigorta şirketi ile yapılan yazışmalar) ekte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Ahmet Yılmaz
İmza:

 

Hukuk Stajyeri

Behiye Zeynep Öztürk

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button