Single Blog Title

This is a single blog caption

ANLAŞMALI BOŞANMA

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşlerin, boşanmanın hukuki sonuçları konusunda (nafaka, mal paylaşımı, çocuk velayeti gibi) karşılıklı olarak anlaşarak gerçekleştirdiği bir boşanma türüdür. Taraflar arasında herhangi bir çekişme bulunmadığı için, genellikle daha kısa sürede sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanmanın Temel Özellikleri:

 • Karşılıklı Anlaşma: Taraflar, boşanmanın tüm sonuçları konusunda (nafaka, mal paylaşımı, çocuk velayeti gibi) tam bir mutabakata varmış olmalıdır.
 • Boşanma Protokolü: Anlaşmanın tüm detaylarının yer aldığı bir protokol hazırlanır. Bu protokolde, tarafların hak ve yükümlülükleri net bir şekilde belirtilir.
 • Hızlı Süreç: Çekişmeli davalara göre daha kısa sürede sonuçlanır.
 • Daha Az Maliyetli: Uzun süren davalara göre daha az masraflıdır.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

 1. Boşanma Protokolü Hazırlanması: Taraflar, bir avukat yardımıyla veya noter huzurunda, boşanma koşullarını belirten bir protokol hazırlarlar. Bu protokolde nafaka, mal paylaşımı, çocuk velayeti gibi konular detaylı bir şekilde belirtilir.
 2. Mahkemeye Başvuru: Hazırlanan protokol ile birlikte aile mahkemesine başvurulur.
 3. Duruşma: Hakim, tarafları dinleyerek anlaşma metnini inceler ve herhangi bir eksiklik veya uygunsuzluk görmezse boşanma kararını verir.

Anlaşmalı Boşanmanın Avantajları

 • Hızlı sonuç: Çekişmeli davalara göre daha kısa sürede sonuçlanır.
 • Düşük maliyet: Uzun süren davalara göre daha az masraflıdır.
 • Stressiz süreç: Çekişmeli bir süreç yaşanmadığı için taraflar psikolojik olarak daha rahat ederler.
 • Tarafların kontrolü: Taraflar, boşanmanın koşullarını kendileri belirleyebilirler.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

 • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması: Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik bir yıl sürmüşse eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve anlaşmalı boşanma yoluna gidilebilir.
 • Karşılıklı anlaşma: Tarafların boşanma konusunda ve boşanmanın sonuçları hakkında tam bir mutabakatta olması gerekir.

Anlaşmalı Boşanmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Avukat yardımı: Anlaşmalı boşanma sürecinde bir avukata danışmak, haklarınızı korumanız için önemlidir.
 • Boşanma protokolünün önemi: Protokol, tarafların haklarını güvence altına alan önemli bir belgedir. Bu nedenle, protokolün hukuki açıdan doğru hazırlanması gerekir.
 • Çocukların hakları: Eğer çocuk varsa, çocuğun en iyi şekilde korunması ve yetiştirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Sonuç

Anlaşmalı boşanma, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleşen ve daha kısa sürede sonuçlanan bir boşanma türüdür. Ancak, önemli hukuki sonuçları olan bu süreçte, bir avukata danışarak haklarınızı güvence altına almanız önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Örneği

Taraflar: Ali Veli (eş) ve Ayşe Yılmaz (eş)

Boşanma Nedeni: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Boşanma Protokolü İçeriği:

 • Kişisel Bilgiler: Tarafların T.C. kimlik numaraları, doğum yerleri, adresleri gibi kişisel bilgileri detaylı bir şekilde belirtilmiştir.
 • Evlilik Bilgileri: Evlilik tarihi, nikah kıyılan yer gibi evliliğe dair bilgiler yer alır.
 • Çocuk Durumu: Tarafların bir çocukları olup olmadığı, çocuğun yaşı ve adı belirtilir.
 • Mal Paylaşımı: Tarafların evlilik süresince edindiği taşınmazlar, taşınır mallar, banka hesapları gibi tüm mal varlıkları ve borçları listelenir. Bu malların nasıl paylaşılacağı (eşit veya belirli oranlarda) belirtilir.
 • Nafaka: Eşlerden birinin nafaka alıp almayacağı, alıyorsa ne kadar ve ne kadar süreyle nafaka alacağı belirtilir. Çocuk varsa, çocuğun nafaka miktarı ve ödeme şekli belirlenir.
 • Çocuk Velayeti: Çocuğun velayetinin kime verileceği, diğer ebeveynin görüşme hakları ve görüşme saatleri belirlenir.
 • Tazminat: Eğer taraflar arasında maddi veya manevi tazminat konusu varsa, tazminat miktarı ve ödeme şekli belirtilir.
 • Ev Eşyalarının Paylaşımı: Tarafların ev eşyalarının nasıl paylaşılacağı belirtilir.
 • Borçların Ödenmesi: Tarafların ortak borçlarının nasıl ödeneceği belirtilir.
 • Diğer Hususlar: Tarafların özel olarak anlaştığı diğer konular bu bölümde belirtilir (örneğin, sigortaların devri, miras hakları gibi).

Örnek Madde:

 • Madde 5: Çocuk Velayeti: Taraflar, müşterek çocukları [çocuğun adı]’nın velayetinin anne olan Ayşe Yılmaz’da kalmasını kararlaştırmışlardır. Baba olan Ali Veli, her hafta sonu saat 10:00-18:00 saatleri arasında çocuğu görme hakkına sahip olacaktır. Çocuğun eğitim masraflarının yarısını her iki taraf da karşılayacaktır.

Protokolün Sonu:

 • İmza: Taraflar ve avukatları protokolü imzalar.
 • Tarih ve Yer: Protokolün imzalandığı tarih ve yer belirtilir.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button